Frode Revhaug og Arne Bye vil minne om at tida ikke er kommet for å slakke på koronatiltakene. Foto: Janne Hopmo

– Vi må holde fokus!

Ordfører Frode Revhaug og kommunelege Arne Bye er bekymret fordi det er så mye folk på Frosta i disse dager. De ber innstendig om at alle fortsetter å vaske hender og holde avstand.

Arne Bye peker på butikkbesøk. Det er fortsatt viktig at kun en person fra hver familie er inne i butikklokalene.

– Det halverer smitterisikoen, sier han, og ordføreren tilføyer at de begge får bekymringsmeldinger rett som det er, om at det er for mange mennesker i lokalene og at avstanden er for liten mellom dem; de er for tett. Det de to kan se, er at frostingene er flinke, og de tilreisende ikke flinke nok. Frosta har kjent det på kroppen, innbyggerne vet hvordan det er når flere de kjenner er smittet.

– Det er viktig å holde fokus nå, når skolen og sfo snart er i gang igjen og folk kommer tilbake fra ferie, noen av dem fra utlandet, sier Revhaug. Et butikkbesøk skal ikke være en happening, ikke nå.

Fra rød sone

I disse dager står campingplassene på Frosta ovenfor en utfordring når mennesker fra rød sone i Sverige, spesielt Jämtland, booker seg inn online. Alle som kommer fra rød sone skal sitte ti dager i karantene. De som er kommet, har hittil blitt avvist, men dette er ikke noe som kan skje på ordre fra ordfører eller kommunelege. Det er campingplasseierne selv som må ta en avgjørelse.

– Dette er veldig strengt. Dersom de blir, må de i karantene, og noen må handle for dem på butikken. Bryter de karantenen, blir det en politisak og de kan få 15 000 kroner i bot, forklarer Frode Revhaug.

Forkjølesessymptomer

– Dersom du skal delta i et bryllup eller en annen anledning dere flere er samlet, hold avstand! Vi ser at det blusser opp rundt oss og jeg forventer at vi vil få nye tilfeller utover høsten. Det er veldig viktig at alle som har forkjølelsessymptomer, tester seg, sier kommunelege Arne Bye.

Har man symptomer, skal man holde seg hjemme. Selv om det ikke er korona, er det viktig å begrense spredning av forkjølelse, fordi folk blir engstelige.

Ikke som i mars

Da Frosta ble rammet av smitten i mars, kom den fra én retning, fra Østerrike. Nå kan den komme fra alle kanter. Derfor er det så viktig å være bevisst på at det som ligner en forkjølelse, kan være smitte.

– Ta for eksempel en ungdom som er litt snufsete. Kanskje går han på fest både fredag og lørdag. Han kan lett smitte 15 - 20 personer. Derfor er det så viktig å tenke seg godt om, insisterer kommunelegen.

En annen ting som heller ikke er som i mars, påpeker ordføreren, og som gjør det så viktig å fortsette de kraftige tiltakene som ble innført og gjennomført i mars, er at på det tidspunkt tok staten ansvar. Nå, derimot, er ansvaret overlatt til den enkelte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hver og en må ta ansvar nå, avslutter Frode Revhaug.