Arne Bye og Frode Revhaug sier testsvarene som vil foreligge i morgen, vil bestemme hvilke tiltak kommunen skal iverksette etter at en innbygger fredag fikk påvist covid-19-viruset. Foto: Janne Hopmo

Venter på 30 testresultater

Frosta kommune opplyser at personen som har testet positivt for covid-19 på Frosta, er ansatt i kommunal hjemmetjeneste. I morgen, lørdag, vil resultatet av testing på dem som har vært i nærkontakt med vedkommende, foreligge.

Hjemmetjenesten har base på Frostatunet. Kommunelege Arne Bye og ordfører Frode Revhaug sier til Frostingen at smittesporingen som er foretatt, viser at ca. 30 personer har vært i nær kontakt med den ansatte i en utsatt tidsperiode. Alle er testet og alle er satt i karantene.

– Innen i morgen ettermiddag vil vi ha fått svar på alle testene. Når alle svarene foreligger vil vi ha ny krisestab, sier ordføreren.

Det som allerede er bestemt, er at Frostatunet stenges for besøkende i ti dager, fram til 19. oktober. Et dramatisk tiltak, innrømmer ordføreren, men nødvendig for å hindre smittespredning.

I meldinga som ble sendt ut til frostingene etter at det var holdt krisestab i dag, fredag, oppfordres innbyggerne til å begrense sosiale sammenkomster, det være seg fødselsdagsfeiringer eller annet hyggelig samvær.

– Vi kan ikke pålegge folk det, men vi oppfordrer til å følge denne anbefalingen, sier ordføreren videre og gjør samtidig oppmerksom på at dette ikke gjelder aktivitetene til lag og foreninger. Der er det de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Har øvd på tiltak

Kommunelege Arne Bye sier at smitten antagelig kan spores til Oslo. I dag har han god oversikt over situasjonen, men resultatene av prøvene, som vil foreligge i morgen, vil være veldig avgjørende for videre tiltak.

– Vi har øvd på på tiltak, og etter at vi fikk denne ene positive testen, er det gjort et godt og effektivt arbeid med kartlegging av nærkontakter.

Kommunelegen presiserer at ingen av beboerne på Frostatunet er definert som nærkontakter. Det er derimot brukere av hjemmetjenesten, og på Frostatunet er man i ferd med å rigge opp rom som kan ta imot eventuelle smittede brukere dersom noen skulle trenge behandling.

– Covid-19 er ikke ferdig!

Både ordfører og kommunelege oppfordrer frostingene til å være flinke til å vaske hendene og til å bruke håndsprit.

– Vi må fortsette med å være flinke til å ta vare på hverandre, slik frostingene har vist at de kan, sier Frode Revhaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Personene som nå er satt i karantene i ti dager, vil bli testet på nytt over helga.

– På Frostatunet blir det en krevende bemanningssituasjon når noen er i karantene. De prøver å bemanne opp så godt det er mulig.

Ellers oppfordrer ordføreren til å sjekke kommunens hjemmeside der den lokale koronasituasjonen i dag er blitt oppdatert for første gang siden 18.juni.