Første skoleinntak er klart. Foto: Colourbox

Nå er første inntak klart

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har nå fått tilbud om skoleplass, skriver Trøndelag fylke på sine nettsider. 90,9 prosent av disse skal ha fått førsteønsket sitt for utdanningsprogram oppfylt.

- Til sammen har over 16 300 søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass ved første inntaket i Trøndelag. I år har også enda flere fått sitt førsteønske, noe som er ekstra gledelig, sier Bjarne Lervang, seksjonsleder for elevtjenester og inntak.

Søknadsfordeling VG 1(fjorårets tall i parentes)

Yrkesfaglig utdanningsprogram 54,26 % (54,37 %)

Studieforberedende utdanningsprogram 45,74 % (45,63 %)

Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes):

Studiespesialisering 30,46 % (28,83 %)

Helse og oppvekstfag 14,13 % (14,83 %)

Teknikk og ind. produksjon 9,19 % (9,35 %)

Elektrofag 8,87 % (8,61 %)

Idrettsfag 7,28 % (7,34 %)

Bygg- og anleggsteknikk 7,28 % (8,08 %)

Fortsatt høye søkertall til yrkesfag

Det er fortsatt litt flere som søker seg til yrkesfag enn studieforberedende, opplyser fylket på sine nettsider. Søkningen til yrkesfag skal ha endret seg fra 54,37% i fjor til 54,26% i år. Søkere til studieforberedende skal ha økt fra 45,63% til 45,74%.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Trøndelag fylkeskommune er godt fornøyde med fordelingen. Behovet for fagarbeidere er stort, og i mange år på rad har det blitt flere og flere søkere til yrkesfag. Dette er en ønsket utvikling, og et resultat av et godt samarbeid mellom fylkeskommunen sentralt, de videregående skolene og næringslivet, sier Lervang.

Dimensjoneringen av antall skoleplasser gjøres gjennom dialog med næringslivet i Trøndelag, der de ønsker at det skal være størst mulig samsvar mellom antall elever og næringslivets behov for fagarbeidere. Dette arbeidet skal bidra til å sikre at flest mulig elever får en læreplass.

Søknad til læreplass

Det er 1709 søkere med ungdomsrett som har læreplass på sitt første ønske. Per i dag er 70,3 % av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.

- Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger noe over antallet på samme tid i fjor. Dette til tross for den vanskelige situasjonen samfunnet og næringslivet har stått i det siste året, sier Lervang.

Svarfrist 17.juli

Svarfristen er satt til 17. juli og at det er viktig at alle husker å takke ja til plassen innen fristen. Hvis ikke vil du miste skoleplassen til høsten, informerer fylket på sine nettsider.

Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS.

Søkere uten mobiltelefonnummer i søknaden, skal få en melding om inntaket pr. brev.

— Søkerne trenger ikke vente på SMS/brev. Alle kan gå inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet. Det er viktig at alle svarer innen fristen, skriver de.

2. inntak er 7.august med svarfrist 11. august.