Helse-Nord-Trøndelag ber alle ansatte som har vært i Oslo eller i noen av Follo-kommunene i løpet av de siste ti dagene, om ikke å dra p å jobb i helgen, men varsle sine enheter og sørge for at de testes mandag. Foto: May-Jorunn Barlien

Helse Nord-Trøndelag:Hold deg borte fra jobb!

Helse NordTrøndelag innfører strakstiltak for å forhindre spredning av den britiske varianten av koronaviruset. Pressemelding lørdag 23. januar 2021.

Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab besluttet lørdag strakstiltak for å forhindre spredning av det muterte koronaviruset.

Dersom noen av helseforetakets sykehusansatte har vært i Oslo, eller i noen av de ni Follo-kommunene - i løpet av de siste ti (10) dagene, må de holde seg borte fra jobb inntil de er testet og har avlagt negativ koronatest.

Samme tiltak gjelder dersom HNT-ansatte har en eller flere medlemmer i sin nære husstand som i løpet av de siste ti (10) dager har vært i Oslo eller Follo-kommunene - må HNT-ansatte teste seg og holde seg borte fra jobb inntil det foreligger negativ koronatest.

Tiltaket gjelder omgående fra lørdag 23.1.2021 og inntil videre.

HNT-ansatte som berøres av dette tiltaket, og egentlig skal på jobb ved sykehusene i helgen - må varsle sin enhet om at de ikke kan arbeide, og sørge for at de testes mandag.

Helse Nord-Trøndelag ber ansatte følge med på nasjonale, regionale og lokale tiltak.Sykehusledelsen forventer at alle ansatte holder seg oppdatert og følger anbefalingene hjemkommunene gir.

Flere av kommunene i Namdalen, på Innherred og i Værnesregionen gikk lørdag ut med anbefaling om å teste seg dersom innbyggere har vært i Oslo og/eller Follo-kommunene.

Denne anbefalingen støtter Helse Nord-Trøndelag