Politiet er bekymret for at mennesker på flukt fra Ukraina risikerer å bli svindlet og utnyttet. Foto: illustrasjonsbilde

Bekymret for svindel og utnyttelse av flyktninger fra Ukraina

Trøndelag politidistrikt deler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bekymring for menneskehandel og utnyttelse av sårbare mennesker i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina.

Det gjelder spesielt barn og unge, men også voksne kvinner og menn risikerer å bli utnyttet. Det kan for eksempel være å bli satt i gjeld, havne i prostitusjon, komme i et avhengighetsforhold eller å bli seksuelt utnyttet.

– Det er positivt at befolkningen støtter opp om ukrainere som har måttet forlate hjemlandet sitt i form av innsamlingsaksjoner, husrom og annen hjelp. Samtidig viser erfaringer fra tidligere flyktningkriser at det dessverre også finnes noen som har dårlige hensikter. Det er grunn til å tro at dette også gjelder i Trøndelag, sier Sivert Bragstad Rannem, leder for Felles enhet for forebygging i Trøndelag politidistrikt.

– Ikke alle aktører er seriøse

Politiet er kjent med at personer som tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot barn har engasjert seg i frivillig arbeid for å transportere flyktninger i Norge. Det er ingenting som tilsier at dette ikke skjer i Trøndelag også.

Politiet ber også innbyggerne om å være oppmerksomme før man gir økonomisk støtte til innsamlingsaksjoner.

– Vi vet at ikke alle aktører er seriøse. Vi oppfordrer alle som gir penger til å ta en ekstra sjekk, for å verifisere at pengene kommer fram til de som trenger det. Bruk for eksempel nettsiden Innsamlingskontrollen å få oversikt over registrerte og seriøse organisasjoner, sier Sivert Bragstad Rannem.

Som hovedregel anbefaler politiet at om man er i tvil, bør man velge å gi penger gjennom etablerte, kjente hjelpeorganisasjoner. Vær også på vakt mot tilsendte lenker via sms eller epost. Søk heller selv opp organisasjonen du ønsker å støtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ønsker informasjon fra publikum

Politiet har nå et stort fokus mot å forebygge og avverge svindelforsøk og utnytting av sårbare mennesker, og samarbeider blant annet med Utlendingsdirektoratet, kommuner, statsforvalter og A-krimsenteret.

– Samtidig som at vi følger situasjonen tett og undersøker om asylsøkere bor trygt, ønsker vi også informasjon fra publikum om det er forhold politiet bør undersøke nærmere. Alle asylsøkere fra Ukraina får også informasjon om sine rettigheter når de registreres, sier Sivert Bragstad Rannem i Trøndelag politidistrikt.

Har du informasjon, kontakt politiet på tips.politiet.no/trøndelag eller telefon 02800.