– Den største garantisten for Ukrainsk og europeisk fred og frihet er EU, skriver Stig Morten Skjæran (V) i dette leserinnlegget. Foto: Colourbox

– Vi trenger en ny EU-debatt. Basert på fakta

Det er krig i Europa og usikkerheten er større enn på lenge. Men også samholdet. Da forløperen til EU ble opprettet etter andre verdenskrig, skulle det være et fredsprosjekt. Nå, når freden står på spill, ser vi at det funker. Venstre mener Norge må være en del av det.

Norges naboland er et krigshissersk diktatur. Putins Russland skyr ingen midler for å ta mer land. Ukraina brenner. Men det skal ta slutt. Og den største garantisten for Ukrainsk og europeisk fred og frihet er EU.

Putin møter mer motstand enn han trodde. På rekordtid har Europa samlet seg om våpenhjelp til Ukraina, strenge sanksjoner mot Russland og humanitær støtte til millioner av flyktninger. Når det virkelig gjelder, har vi sett at samarbeid og dialog utgjør en livsviktig forskjell. Norge har alt å vinne på å være en del av dette. Men Støre-regjeringen trekker motsatt vei.

Det er på tide med en ny EU-debatt. Den bør ikke handle om hvordan vi kan svekke samarbeidet med Europa og komme oss ut av EØS-avtalen, slik regjeringen legger opp til. I stedet må vi se på hvordan vi kan bli en større del av det europeiske fellesskapet.

Regjeringen ønsker en EØS-utredning. Det er i utgangspunktet en god tanke å se til andre land og lære av hvordan Norge kan komme bedre ut av handel og samarbeid med resten av kontinentet. Men Sp og Ap vil bare se til dem som ikke er en del av EU og EØS. I praksis skal de se på mulige utveier fra EØS-avtalen. Midt i Europas største krise på mange tiår, når alle andre søker sammen.

Ingenting ville vært mer negativt for norsk næringsliv, for nordmenns frihet og trygghet akkurat nå, enn å gå ut av det største og viktigste internasjonale samarbeidet vi har. EØS-avtalen sikrer oss sømløs tilgang på arbeidskraft, varer, eksportmarkeder, forskningspenger og gjør det mulig å reise, arbeide og studere i hele Europa. Det er så bra! Men så lenge vi ikke er med i EU, får vi ikke være med å ta beslutningene eller legge rammene for hvordan dette skal gjennomføres.

Når Europa er i krig, er det enda vanskeligere å stå på gangen mens andre bestemmer. Nå er ikke tida for å trekke oss fra europeisk samarbeid, men å bli en fullverdig del av det. Nå handler det om vår felles front mot de autoritære kreftene. For vår felles frihet. Dette løser vi ikke alene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Derfor foreslår Venstre en ny Europa-utredning. Vi vil se på fordeler og ulemper ved medlemskap i EU. Legge fakta og kunnskap til grunn. Det er dette Norge trenger. Ikke en utvei til alenegang.

Frosta Venstre

Stig Morten Skjæran