Ordfører Frode Revhaug.

Etter Corona

Med denne overskriften har Arnt-Ivar Kverndal et leserinnlegg i siste Frostingen (30.4.). Kverndals engasjement er bra, og jeg benytter anledningen til å kommentere og gi noen synspunkter på innlegget som handler om kommunens samfunnsdel. Kverndal mener den gamle planen fra 2010 er utgått på dato.

Det er riktig at kommunens samfunnsdel er fra 2010. Denne ble utarbeidet etter en bred prosess med blant annet ungdomsskoleelever ved Frosta skole, næringslivet, administrasjonen, politikere og ikke minst innbyggerne på Frosta. Det var tidligere ordfører Lars Myraune (H) som startet dette arbeidet, mens undertegnede som ordfører avsluttet arbeidet med vedtak høsten 2009. Jeg husker denne tiden som givende, med bred involvering, forankring og stor innsats fra Frostasamfunnet. Spesielt husker jeg alle gode diskusjonene med ungdommene og vårt felles folkemøte i Frostahallen.

Les også
ETTER CORONA

En tilsvarende prosess med å velge fremtidige strategier med nye mål for Frosta kommune frem mot 2030, har fra valgkampen og valget i fjor høst vært viktige saker for meg og de er under planlegging. Det første som ble avklart var å invitere Kommunesektorens Organisasjon (KS) til kommunestyret for et arbeidsmøte om Innbyggerinvolvering. Vi så frem til møtet som var avtalt til 24.3. Planen var å få innspill og råd om hvordan prosessen kan lages, med erfaringer fra andre kommuner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det andre som var klart, var å arrangere en ungdomskonferanse i forbindelse med Frostadagen først på august. Ideen til en slik konferanse er fra tiden da den gamle planen ble utarbeidet. Nå har en av våre ungdommer, Inger Moksnes Hernes, tatt på seg oppgaver i forbindelse med arrangementet. Konferansen er alt forankret politisk. Vi heier på våre ungdommer som nå vil bli invitert til sin egen konferanse om fremtiden til Frosta. Dette ble forøvrig omtalt i Frostingen (27.2 og nettutgaven 1.3).

Arbeidet med både Innbyggerinvolvering og Ungdomskonferansen er naturligvis satt på vent på grunn av Korona. Men nytt arbeidsmøte med KS er avtalt til 9.6. Forøvrig vil Frosta 2020, som handler om økonomi og om å få balanse i driften av kommunen, bli behandlet i løpet av mai. Ansettelse av ny kommunedirektør blir også behandlet og gjennomført i løpet av mai.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er viktig og vil gi retning og mål frem mot år 2030.

Jeg ser frem til oppgaven som skal bringe oss inn i fremtiden. Den skal vi gjøre sammen.