ETTER CORONA

Frosta kommune har rettmessig fått mye skryt for håndteringen av corona-situasjonen de siste ukene. For egen del er jeg nå inne i min åttende uke med hjemmekontor. Det går greit, men dagene blir ganske repeterende. Samtidig gir det rom for refleksjon om hvor heldig vi er som lever i et land som Norge og som får bo i en kommune som Frosta!

Å samle folket og sørge for at en kan tenke framover sammen, tror Arnt-Ivar Kverndal er et riktig og viktig grep etter at corona-situasjonen har lagt seg.

I disse ledige stundene har jeg vært inne på kommunens hjemmesider, jeg har søkt etter kommunens styringsdokumenter, i første rekke kommuneplanens samfunnsdel. Jeg har i tillegg søkt etter hva det sittende kommunestyret har som ambisjoner og mål for perioden de er valgt for. Resultatet fra mitt søk er et styringsdokument som ble utviklet i 2009 og vedtatt i 2010. Om det sittende kommunestyret sine ambisjoner finner jeg intet.

Jeg har ikke lenger barn i barnehage eller på skolen, jeg har heller ingen familie som får helsetjenester hjemme eller på Frostatunet. Men mitt inntrykk fra ulike rapporter og fra media er at kommunen leverer gode tjenester til sine innbyggere. Dette handler i første rekke om god kompetanse og kunnskap hos de som utfører oppgavene; pedagogene, sykepleierne, hjemmepleierne, assistentene, administrasjonen og alle de andre fagfolkene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mens kravene til mange av tjenestene som kommunen leverer i dag er regulert gjennom sentrale lover og rettigheter, er selvstyret og ansvaret for hvordan vi vil utvikle vårt eget lokalsamfunn tillagt kommunestyret. Det handler om hva som er våre felles ambisjoner, våre langsiktige mål, strategier og tiltak, samt et verdigrunnlag for hvordan saker gjennomføres.

Jeg har siden jeg kom til Trøndelag i 1997 vært rådmann på Frosta, jeg har vært fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, jeg har vært seks år i SINTEF Teknologiledelse og nå snart åtte år i INAQ AS, som er en kommersiell rådgiver til sjømatnæringa og kystnæringslivet i Norge. Min erfaring er at de organisasjoner eller selskaper som utvikler tydelige ambisjoner, mål og strategier for hvor de vil og hvordan de vil komme seg dit – ofte lykkes med å nå sine mål. Med godt forankrede mål og styringsdokumenter får man i tillegg både engasjement, energi, motivasjon og arbeidsglede med på kjøpet!

Jeg mener det er betimelig at det politiske lederskapet i Frosta kommune, sammen med kommunestyret, næringslivet og innbyggerne, planlegger gjennomføring av en involverende prosess som sørger for at vi som bor og har tilhørighet til Frosta blir enig om hvordan samfunnet skal utvikles framover, og sammen sette målene for hvor vi skal være i 2030! Det handler om hvordan vi kan utnytte våre fortrinn, hva som er de viktige sakene for oss og sist, men ikke minst hvilket verdigrunnlag vi skal legge til grunn i arbeidet med å nå målene.

Den gamle planen fra 2010 er utgått på dato! I et tillitsfullt samarbeid mellom politikere, administrasjon og innbyggere er involvering og forankring kritiske suksessfaktorer som må pleies og vedlikeholdes, de er på sett og vis ferskvare. Derfor må kommunestyret nå sørge for at kursen framover pekes ut. Å samle folket og sørge for at en kan tenke framover sammen, tror jeg er et riktig og viktig grep etter at corona-situasjonen har lagt seg!