Det skjer fortsatt mange alvorlige ulykker på sjøen - løft blikket og ta hensyn til andre båtbrukere og miljøet rundt deg i sommer, er oppfordringen fra Kystverket. Foto: Redningsselskapet

– Løft blikket på sjøen i sommer

- Vi venter en ny travel sommer på sjøen, og oppfordrer til økt oppmerksomhet fra alle som ferdes på sjø og vann, sier sjøfartsdirektøren, kystdirektøren og generalsekretæren i Redningsselskapet.

Idet vi trer inn i fellesferien, har hele 13 personer mistet livet ved bruk av fritidsbåt. I 2021 mistet vi 26 personer i fritidsbåtulykker.

- Antall fritidsbåter har økt de siste årene, og det er svært gledelig at flere velger å ta del i fritidsbåtlivet. Dessverre skjer det fortsatt mange alvorlige ulykker – vær oppmerksom og ta hensyn til andre båtbrukere og miljøet rundt deg. Da bidrar du til at det blir en fin båtsommer for både deg selv og andre, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i Sjøfartsdirektoratet.

Nye fartsgrenser til sjøs

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs i år, og det betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Bruk gjerne gratisappen BåtFart – den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort.

– Heldigvis er det få av oss som opplever dramatiske hendelser på og ved sjøen. Statistikken viser likevel at det er en jobb som må gjøres for å øke sikkerheten, samt hindre skader og dødsfall ved bruk av fritidsbåt. Stor fart og uoppmerksomhet øker faren for ulykker på sjøen, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Løft Blikket

De tre sjøsikkerhetsaktørene gjennomfører nå holdningskampanjen LØFT BLIKKET for fjerde året på rad. Holdningskampanjen har som mål at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

– Vi oppfordrer alle til å nyte sjølivet og løfte blikket i sommer! Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen ønsker vi alle en fin og trygg båtsommer, sier fungerende generalsekretær i Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva skjer om en båt krasjer i 20 knop? Se kampanjefilmene her: http://www.loftblikket.no

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket
Kystdirektør Einar Vik Arset. Foto: Kystverket
Redningsselskapets fungerende generalsekretær Martin Fuhr Bolstad. Foto: Kystverket