Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen (t.v.) sammen med leder i Levanger og Frol Pensjonistlag, Egil Lutdal. Foto: Privat

Vellykket møte med Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Over 80 personer hadde møtt opp på Levanger og Frol Pensjonistlags møte i Festiviteten for å høre Pensjonistforbundets leder Jan Davidsens presentasjon av dagens eldrepolitikk med utgangspunkt i årets pensjonistoppgjør.

Stortinget vedtok i fjor at pensjonene skulle reguleres som et gjennomsnitt av lønns- og prisutviklingen.

Reguleringen i fjor baserte seg på antatt lønns- og prisutvikling for det kommende året. Forutsetningen da var at pensjonene skulle etterreguleres i år, når vi vet hva den virkelige lønns- og prisveksten ble.

Lønns og prisveksten ble 1,1 prosent høyere enn hva Solberg-regjeringen antok i sitt tilbud.

Når dagens regjeringspartier satt i opposisjon, var de enige i at pensjonene skulle reguleres som et gjennomsnitt av pris og lønnsutviklingen.

Når de nå sitter i regjering, tilbyr de bare 50 prosent av dette, noe som tilsvarer at de holder tilbake 2 milliarder kroner av etterslepet, som pensjonistene skulle ha hatt.

Vi må nå sette vår lit til at Stortinget retter opp denne feilen når de skal behandle reguleringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jan Davidsen orienterte de frammøtte om årets pensjonistoppgjør og andre saker Pensjonistforbundet jobber med. Foto: Privat

Davidsen ga også en god orientering om de andre eldrepolitiske sakene de arbeider med, blant annet helse og omsorgspolitikken, forslaget om å fjerne eldreombudet ett år etter at den forrige regjeringen opprettet dette ombudet, fremtidig finansiering av pensjonene, forhandlingsretten med staten, gjeninnføring av etterlattepensjon og så videre.

Sølvrævan underholdt med sang og musikk både før og etter møtet, med sanger og melodier fra den tiden dagens pensjonister var unge.

Mange satt igjen etter møtet for å få med seg hele denne konserten.

Sølvrævan spilte musikk fra tida da dagens pensjonister var unge. Det falt i smak. Foto: Privat

Levanger og Frol Pensjonistlag tar nå sommerferie med sin sommeravslutning 7. juni ved Munkeby Herberge, men kommer sterkt tilbake til høsten med medlemsmøter med interessante temaer, turer i nærmiljøet og en ny todagers busstur til Austrått og Råkvåg 15. september.

Egil Lutdal, leder i Levanger og Frol Pensjonistlag