Det er Veidekke, Statens vegvesens driftsentreprenør for kontrakten, som gjennomfører vårrengjøringa på riks- og europavegene i Trøndelag.

Vårrengjøringa av hovedvegnettet i Trøndelag starter neste uke

Neste uke starter den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene i Trøndelag slik at det blir rent og pent. Ikke minst er det viktig for luftkvaliteten.

Arbeidene vil i hovedsak skje på kvelds- og nattestid.

Viktig for å fjerne svevestøv

Det er Veidekke, Statens vegvesens driftsentreprenør for kontrakten, som gjennomfører vårrengjøringa på riks- og europavegene i Trøndelag. De «støvsuger», feier og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vårrengjøringa er veldig viktig for å fjerne vegstøvet. Det bidrar både til bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet. Ikke minst blir det mye triveligere å ferdes både som kjørende, syklende eller gående, sier byggeleder Erling Halvorsen i Statens vegvesen.

Jobber når det er minst trafikk

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22:00-tida og er ferdig før klokken 06:00 morgenen etter.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på rekkverk, samt skilt med mer, når vegene likevel er stengt. Det er både effektivt og god samfunnsøkonomi, og det sparer trafikantene for flere stenginger.

– Ta hensyn til de som arbeider

– Driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier Halvorsen.

Han oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til de som gjør denne viktige jobben.

– Vær oppmerksom på pågående arbeid og kjør forsiktig. Sikkerheten for de som arbeider og trafikantene er det aller viktigste. Arbeidene kan føre til litt ekstra kjøretid siden det kan bli korte stopp enkelte steder.

Ferdig i begynnelsen av mai

Målsettingen er at vårrengjøringen i Trøndelag skal være ferdig innen 10. mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi gjør oppmerksom på at vær og uforutsette hendelser kan føre til endringer i planene, understreker Halvorsen.

Strekningen E6 Klett - Stjørdal er planlagt utført i uke 15, 16 og 17. E6 Stjørdal - Verdal i uke 16 og 17, mens E14 Stjørdal - riksgrense er berammet til uke 18 og 19.