Helseminister Ingvill Kjerkol lanserte ABC for god psykisk helse under Trøndelagsmøtet den 12. januar.

Trøndelag først ute med ny storsatsing på psykisk helse

En nasjonal storsatsing på psykisk helse skal prøves ut i Trøndelag i 2024. På Trøndelagsmøtet 12. januar lanserte helseminister Ingvild Kjerkol folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse som etter hvert skal rulles ut over hele landet. Psykisk uhelse koster samfunnet 330 milliarder i året.

– Håpet er at ABC-kampanjen gjør flere bevisst på hvor mye vi alle kan gjøre for å styrke egen psykisk helse, sier Kjerkol.

– Samtidig må vi også legge til rette for at alle skal kunne styrke egen psykisk helse, for eksempel ved å skape lokale møteplasser der folk kan gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For hele befolkningen

Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse i 2024. Den skal bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag. Oppdraget kommer fra regjeringen, som vil bruke erfaringene fra Trøndelag til å vurdere hvordan kampanjen kan utvides til hele landet.

– Vi skal inspirere flere til å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i hverdagen, sier Hanne Vilja Sagmo prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

– Det gjør vi med å spre kunnskap om tre klare råd: Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt.

Nytt verktøy i verktøykassa

I dag er psykiske uhelse en større helseutfordring enn fysisk helse, og koster samfunnet over 330 milliarder i året.

– Vi har manglet gode verktøy. ABC er en forskningsbasert metode utviklet ved Curtin University i Australia. ABC-en er verktøyet vi har manglet i folkehelsearbeidet. Styrken er at de tre rådene er enkle å forstå og enkle å huske, sier Sagmo.

Det var Folkehelsealliansen i Trøndelag som besluttet å satse stort på ABC-metoden. ABC er en forkortelse for de tre engelske ordene Act , Belong, Commit.

Unge voksne særlig utsatt

Grunnleggeren av Folkehelsealliansen, NTNU-professor Steinar Krokstad, mener psykisk uhelse vil være en stor utfordring i mange år framover. Derfor haster det å få på plass gode verktøy og metoder for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske plager.

– Dette gjelder særlig for målgruppen unge voksne i aldersgruppen 16-29 år, sier Krokstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bak folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse står Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier, Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Helsedirektoratet. Innen utgangen av 2024 er håpet at alle trøndere skal ha hørt om ABC-metoden.