Kommunedirektør Endre Skjervø takker ansatte i Frosta kommune. Arkivbilde sammen med ordfører Frode Revhaug. Foto: Janne Hopmo

Takk til alle ansatte i Frosta kommune!

Etter at et foreløpig regnskap for Frosta kommune viser et svært godt resultat, la kommunedirektør Endre Skjervø ut en takk til ansatte på facebook. Frostingen deler den og slenger på en kommentar fra et kommunestyremedlem.

Denne uken ble tallene klare. Vi oppnår et historisk bra resultat i Frosta kommune, 3,1% i netto driftsresultat! Dette får vi til på grunn av dyktige ansatte som står på hver dag for Frosta kommune og Frostasamfunnet. Etter at jeg startet opp i fjor sommer, har vi sammen arbeidet målrettet hver dag for å lose driften i den retningen som ble satt av politikerne gjennom Frosta 2020. Samtidig har vi ryddet i gammelt grums og vi har startet prosessen med en gedigen omorganisering. At vi klarte å levere et netto driftsresultat på kr 7,7 mill. i 2020 med alle de utfordringene og pågående prosessene, er langt over forventet nivå og jeg er imponert over hva vi får til sammen. Nå skifter vi gir og trykker på enda mer. Jeg gleder meg.

Stig Tore Laugen:

God styring og godt samspill mellom ledere, ansatte, brukere av tjenestene og forhåpentligvis konstruktiv politisk involvering, gir resultater og armslag! Det må vi sammen bruke klokt, til beste for kommunens innbyggere. Gratulerer!