Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos går fra gul til grønn pandemisk beredskap fra og med tirsdag 18. januar. Foto: May-Jorunn Barlien

Sykehusene går fra gul til grønn pandemisk beredskap

Helse Nord-Trøndelag hevet sitt beredskapsnivå til gult i takt med smitteutviklingen i desember i 2021 og gjeninnførte blant annet adgangskontroll og skjerpet smittevern. Nå når driftssituasjonen for sykehusene er mer oversiktlig, og antall innleggelser holdes på et lavt nivå, har helseforetakets pandemistab besluttet å endre beredskapsnivået til grønt. Endringen er gjeldene fra tirsdag morgen, 18. januar.

– Pandemien er ikke over, men det blir riktig å endre vårt beredskapsnivå i sykehusene etter at nasjonale myndigheter og regjeringen har innført noen lettelser. Situasjonen er mer oversiktlig og driften av sykehusene påvirkes i mindre grad av pandemien. Det innebærer at vi reduserer til grønt nivå, men vi opprettholder skjerpet pandemiberedskap, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

Dermed er alle helseforetak og sykehus i Midt-Norge på samme beredskapsnivå fra tirsdag 18. januar. Felles for sykehusene er at det opprettholdes strenge smitteverntiltak.

– Helse Nord-Trøndelag oppdaterte sine smitteverntiltak rett før jul. Tiltakene som ble oppdatert 15. desember endres ikke. Adgangskontroll og blant annet munnbindpåbud i sykehusene videreføres. Alle nasjonale føringer og anbefalinger følges. Det innebærer at antallsbegrensninger for gruppebehandling, kurs, interne møter og anbefaling om hjemmekontor for våre ansatte som har mulighet til det - videreføres, sier fagsjef Iversen.

Selv om antall smittede i befolkningen er økende har antall innlagte med påvist smitte gått ned. Pr. mandag har Sykehuset Levanger to innlagte, mens Sykehuset Namsos i over en uke ikke har hatt innlagte. Parallelt er det får av de innlagte som har behov for intensiv behandling.

– Vi er spent på hvordan vinteren utvikler seg, spesielt når det gjelder sykefravær hos egne ansatte. Pr. nå opprettholdes normal drift og planlagt aktivitet blir i liten grad berørt. Men situasjonen kan bli endret, og vi vil fortløpende vurdere om det er nødvendig å heve beredskapsnivået. Organiseringen med faste møter i pandemistab og pandemiutvalget videreføres fortsatt. Endres situasjonen og flere får behov for sykehusbehandling, vil vi snu oss raskt og tilpasse oss behovene til befolkningen, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.