Antallet sykefraværstilfeller i Trøndelag økte med 460 prosent i første kvartal 2022. Foto: Colourbox

Sykdom i luftveiene ga stor økning i sykefraværet

Har du hatt sykdom i luftveiene i løpet av årets tre første måneder? Da er du ikke alene.

For sykefraværet i Trøndelag gikk kraftig opp 1. kvartal i 2022. Økningen skyldes i hovedsak sykdom i luftveiene. Her økte antall sykefraværstilfeller med 460 prosent. Og det er det egenmeldte sykefraværet som økte mest.

– I likhet med forrige kvartal skyldes økningen i hovedsak omikronbølgen og mange flere tilfeller med diagnose sykdommer i luftveiene. De tre første månedene i år var det 26 325 tilfeller med sykdom i luftveiene, noe som er langt høyere enn normalt. Økningen er langt på vei som forventet ettersom samfunnet har åpnet opp og mange av smitteverntiltakene ble fjernet blant annet som følge av høy vaksinasjonsgrad, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sykefraværet i Trøndelag er på samme nivå som snittet for landet, og det er kun Rogaland og Oslo som har lavere sykefravær.

Nesten 100.000 flere tapte dagsverk

I første kvartal i år er det registrert 66 018 sykefraværstilfeller og 775  308 tapte dagsverk i Trøndelag. Sammenliknet med samme periode i fjor, er det en økning på 98 108 tapte dagsverk. 18 prosent av tilfellene skyldes sykdommer i luftveiene, mens 40 prosent av de tapte dagsverkene skyldes luftveissykdommer.

Med unntak av overnattings- og serveringsvirksomhet, øker sykefraværet i alle næringsgrupper. Aller mest øker sykefraværet innenfor bergverksdrift og utvinning og omsetning og drift av fast eiendom.

Det høyeste sykefraværet har næringen helse- og sosialtjenester, fulgt av transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting.

Yrker innenfor salg- og service har det høyeste sykefraværet. Her er sykefraværet spesielt høyt for barnehage og skoleassistenter. Også blant renholdere og hjelpearbeidere er sykefraværet høyt.

Antallet med gradert sykemelding går ned

Nær 87 prosent av sykefraværet er avsluttet innen det har gått to måneder, mens 4,8 prosent varer et halvt år eller mer. I Trøndelag er hvert fjerde sykefravær gradert.

– Andel graderte tilfeller har gått ned det siste året både i Trøndelag og i landet totalt sett. Årsaken til nedgangen skyldes trolig de mange sykefraværstilfellene med sykdommer i luftveiene, som stort sett er fravær med kortere varighet.

Sykefraværet økte i 25 av 38 kommuner

Det er store forskjeller i sykefraværet blant kommunene i fylket. Osen har det høyeste fraværet med 8,5 prosent, fulgt av Grong (7,7) og Namsos (7,4). Det laveste sykefraværet finner vi i Leka (4 prosent), fulgt av Røyrvik (4,9) og Holtålen (5,2).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Trondheim var fraværet 5,7 prosent, og i Steinkjer 6,8 prosent. Tallene for Frosta og Levanger er henholdsvis 6,8 og 6,4 prosent.

I 25 av fylkets 38 kommuner økte sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor.