Statsminister Erna Solberg la onsdag 7. april frem regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget. Foto: Skjermdump NRK

Regjeringen vil åpne Norge i fire trinn og prioriterer barn og unge i gjenåpningsplanen

Statsminister Erna Solberg la onsdag fram regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget. Hun sa at målet med planen er å skape forutsigbarhet og at barn og unge vil bli prioritert først.

Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv. Solberg sa at regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet består av fire trinn. Hun var tydelig på at planen ikke hadde noen konkrete datoer fordi det er mange momenter som spiller inn for når man kan åpne opp Norge igjen.

Regjeringen vurderer gjenåpningen fra tre sentrale kriterier; Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, samt vaksinasjon av befolkningen.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sa statsministeren.

Videre sa Solberg at man håper at alle over 18 år skal ha fått tilbud om første dose i løpet av juli dersom leveransene kommer som lovet, men at det er usikkerhet knyttet til dette. Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Det første trinnet er tiltaksnivået man hadde før 25. mars og regjeringen anslår at Norge trolig har gått de tre første trinnene i planen innen utgangen av juni, dersom man ikke opplever økt smitte. Neste uke, 14. april, vil det komme en vurdering om man kan åpne trinn to.

– Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og mye er fremdeles usikkert. Vi ser på data fremfor dato når vi vurderer hvert trinn.

Videre legges det på alle trinn opp til at skoler og barnehager følger trafikklysmodellen. Det vil være den enkelte kommune som vurderer behovet for skjerpet nivå etter en vurdering av situasjonen lokalt.

Dette er trinn 1

•Inntil 5 gjester i private hjem.

•Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

•Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

•Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

•Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Dette er trinn 2

•Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

•For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

•For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer.

•Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

•Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

•Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

•For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Reiser innenlands kan gjennomføres.

•Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

•Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØSområdet og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

•Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Dette er trinn 3

•Det åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

•For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

•For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

•Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

•Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

•Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

•Reiser innenlands kan gjennomføres.

•Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

•Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

•Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Dette er trinn 4

– I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, sier Solberg.

Statsministeren sa at det fortsatt vil være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Og det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.