Overnattingstallene for 2022 viser at reiselivet i Trøndelag nærmer seg normalåret 2019. Tallene fra 2022 er bare en prosent svakere enn før pandemien.

– Optimistiske tall for reiselivet i Trøndelag

Basert på overnattingstallene for 2022, nærmer Trøndelag seg normalåret 2019. – Optimistiske tall, sier reiselivssjef Petra Sestak-Flagestad i Trøndelag Reiseliv.

Trøndersk reiseliv hadde 372 816 flere gjestedøgn i 2022, sammenlignet med året før, som er en økning på hele 16 prosent.

Fjorårets overnattingsstatistikk viser at vi nærmer oss siste normalår før pandemien, 2019. I fjor endte Trøndelag kun en prosent svakere i antall overnattingsdøgn, sammenlignet med 2019. I tillegg hadde vi i fjor en prosent færre norske besøkende. Ser vi på internasjonale besøkende er tallene enda hyggeligere, med en økning på tre prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

49 prosent av alle hotellovernattinger i Trøndelag i 2022 var innen ferie og fritid, det er en økning på 7 prosent fra 2019, mens kurs/konferanse har en økning på rundt 3,7 prosent. Trondheim, som er det største kurs/konferanse-markedet i Trøndelag, er på samme nivå som i 2019.

Fem på topp gjestedøgn (2022) fra internasjonale besøkende:

•Tyskland 182 154 gjestedøgn

•Sverige 62 663 gjestedøgn

•USA 44 061 gjestedøgn

•Nederland 38 710 gjestedøgn

•Danmark 30 522 gjestedøgn

Antall overnattinger (2022) fordelt på regioner:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Trondheim 1 443 505

•Innherred 220 545

•Namdalen 193 502

•Oppdal 186 578

•Hitra/Frøya 154 736

•Røros 116 511

•Fosen 115 094

•Værnesregionen 107 350

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Orkdalsområdet 105 787

Hitra/Frøya er for øvrig eneste region med flere utenlandske enn norske overnattinger.

- Ifølge undersøkelser fra Menon Economic er vi tilbake til en ny normalsituasjon i 2025. Det spesielle for Trøndelag er at vi har en klar overvekt av norske reisende, og er ikke like sårbar for internasjonale trender. Vi håper Trøndelag kan være tilbake til en ny normal tidligere. Det hadde våre aktører fortjent, som har vært gjennom meget krevende år under og etter pandemien, avslutter reiselivssjef Petra Sestak-Flagestad.