Nå er pukkellaksen registrert i Norge. Foto: Colourbox

Nå kommer pukkellaksen

Statsforvalteren melder om at pukkellaks nå er registrert flere steder i Trøndelag, både i sjøen og i flere elver. De ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å kunne bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.

De skriver på sine sider at pukkellaks (en type stillehavslaks) er en fremmed art som forventes å påvirke blant annet laks-, sjøørret og elvemusling (trua arter) negativt. De siste årene skal pukkellaksen ha spredt seg til flere områder.

Miljødirektoratet anbefaler tiltak mot pukkellaks. Det er utarbeidet en handlingsplan som peker retning for hvilke tiltak som bør gjøres. Handlingsplanen prioriterer elver i Øst-Finnmark, som i flere år har hatt mye pukkellaks. Elver i Nord-Norge skal ha beredskapsplaner. I noen elver i Trøndelag har også dette blitt gjort på eget initiativ.

Tiltak - overvåkning og utfisking

— Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning for å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Det vil bli gjennomført overvåking av pukkellaks for å følge med på spredning og eventuelt etablering av bestander i norske vassdrag, skriver Statsforvalteren i Trøndelag.

Naturtjenester i nord har fått i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å gjøre overvåkning og utfisking der det trengs, også i Trøndelag.

De minner om at det trengs tillatelse for å gjennomføre utfisking og andre tiltak.

Forskning kan gi bedre tiltak i framtida

Rettet uttaksfiske eller andre typer tiltak som settes inn for å fange pukkellaksen skal gi en mulighet til å samle inn ekstra informasjon ved å ta prøver av fisken.

Statsforvalteren ber fiskere registrere informasjon om pukkellaksen de får ved blant annet å ta skjellprøver. Hvis det er vanskelig å ta en skjellprøve kan det klippes av en tynn finneflik.

Tiltak i sjø anbefales ikke.

Fangst av pukkellaks i sjøen anses som et mindre egnet tiltak, fordi det da vil være stor risiko for å fange atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, som de ønsker i størst mulig grad tilbake til vassdragene for å gyte.

Hvordan rapportere?

— Rapportering av fangst fra elv skjer der annen fangst rapporteres (laksebørs ol.). Fangst i sjø registreres på Miljødirektoratets nettside for stangfiske i sjø, informerer Statsforvalteren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Er det snakk om enkelte eller få observasjoner, skal det rapporteres fortløpende på børs og videre samlet etter sesong. Hvis det er snakk om flere/mange pukkellaks et sted, ønsker de skriftlig melding om det til sftlpost@statsforvalteren.no, til pukkellaks@nina.no og telefon til Statens naturoppsyn, tlf: 73580500.

Slik ser fisken ut, med karakteristiske flekker på halefinnen. (Vi beklager dårlig kvalitet på bildet). Foto: Kaj Arne Olsen TOFA.