- Sykefraværet på grunn av korona, influensa og andre luftveissykdommer er 75 prosent høyere i år enn i samme kvartal i fjor, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Én diagnose øker kraftig

Sykefraværet i Trøndelag har holdt seg stabilt på 4,6 prosent i tredje kvartal, men en spesiell diagnose har holdt trønderne mer borte fra jobb enn vanlig.

Fraværet i Trøndelag er på gjennomsnittet for landet, og det er kun Oslo (3,8 prosent) og Rogaland (4,1 prosent) som har lavere sykefravær enn Trøndelag. Men sykefraværet i fylket gjorde et byks i en særskilt kategori.

Det er registrert 50 188 sykefraværstilfeller og 625 189 tapte dagsverk i 3. kvartal, som er månedene juli, august og september. Det er en økning på 5 257 tilfeller og 14 965 tapte dagsverk. Økningen skyldes i stor grad flere tapte dagsverk på grunn av sykefraværstilfeller med diagnosen sykdommer i luftveiene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kraftig økning av sykdom i luftveiene

Over halvparten av alle sykefraværstilfeller skyldes sykdommer i luftveiene (24 prosent) og diagnoser i muskel og skjelett (28 prosent). Mens muskel- og skjelettlidelser har en liten nedgang i antall tilfeller fra i fjor, er det en kraftig økning i antall tilfeller med sykdom i luftveiene.

- Sykefraværet på grunn av korona, influensa og andre luftveissykdommer er 75 prosent høyere i år enn i samme kvartal i fjor. Den betydelige økningen det siste året kan ha sammenheng med at samfunnet er tilbake til normalen, for eksempel med at vi nå er mindre på hjemmekontor, og dermed mer utsatt for smitte og sykdommer i luftveiene, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Antall sykefravær på grunn av hjerte- og karsykdommer, muskel-/skjelettlidelser og svangerskapssykdommer har gått ned. I de andre diagnosegruppene er det en økning.

Høyest fravær innen helse og sosial

Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester (6,6 prosent), men her har fraværet gått noe ned, sammenliknet med samme periode som i fjor. Transport og lagring har nest høyest sykefravær (5,7 prosent). I denne næringa er det en liten økning i fraværet.

Yrkesgrupper innenfor informasjon og kommunikasjon har det laveste fraværet (2,7 prosent), fulgt av faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (2,9 prosent). Det siste året har fraværet likevel økt mest innenfor informasjon og kommunikasjon.

På topp på gradert sykefravær

Trøndelag er fylket med den høyeste andelen graderte sykefravær, 25,5 prosent av alle tilfellene er gradert.

- Gradert sykmelding gjør det mulig for arbeidstakeren å være delvis i jobb under sykefraværet. Kan man være i jobb til en viss grad er det det beste for både medarbeideren og virksomheten. Dette er en statistikk vi er glade for å toppe, sier Aas. Han mener dette resultatet gir en god indikasjon på at det jobbes målrettet med inkluderende arbeidsliv i de trønderske kommunene.

Åtte av ti sykefraværstilfeller er avsluttet innen to måneder, mens 7,5 prosent har vært sykemeldt i 26 uker eller mer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Frosta og Levanger midt på treet

Det høyeste sykefraværet finner vi i kommunene Nærøysund (5,9 prosent), Namsos og Grong (5,8 prosent). Høylandet har det laveste fraværet (3,5 prosent), fulgt av Lierne og Selbu (3,7 prosent). Det siste året har sykefraværet gått ned i 16 av fylkets kommuner, og nedgangen er størst i Lierne og Flatanger. Sykefraværet øker mest i Namsskogan, fulgt av Rindal.

I Frosta kommune er det legemeldte sykefraværet på 4,4 prosent i tredje kvartal, mens de tilsvarende tallet for Levanger kommune er 4,6 prosent.