Line Blankenborg Reitan kan igjen åpne dørene til Frosta Ungdomsklubb. Foto: Oddny Gumaer

Disse koronareglene gjelder på Frosta fra 20. januar

Ungdomsklubben er blant stedene som kan åpne dørene fra og med onsdag.

Tirsdag 19.januar la Frosta kommune fram nye retningslinjer, etter at krisestaben hadde vært samlet. Det meldes ikke om nye smittetilfeller på Frosta. Frostatunet kan igjen ta imot besøk.

Med utgangspunkt i de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene gjelder følgende i Frosta fra 20.01. og inntil videre:

•Ungdomsskolen nedjusteres fra rødt til gult nivå fra og med onsdag.

•Kulturskolen har ordinær undervisning fra og med onsdag. Det forutsettes at undervisningen foregår med 2 meters avstand ved blanding av kohorter.

•Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

•Frostahallen holdes åpen for aktiviteter for barn og unge under 20 år.

•For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

•Treningssenteret kan holdes åpent som normalt.

•Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.

•Ungdomsklubben åpnes fra og med onsdag med trinnvis begrensning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Magnushallen holdes fortsatt stengt inntil videre utenom skoletid.

•Bassengene kan åpnes fra og med onsdag.

•Frostatunet åpnes for besøkende innenfor besøkstid med adgangskontroll.

•Det oppfordres til fortsatt begrenset besøk ved omsorgsboligene, inkl. Elvarheim.

•Bruk av munnbind for alle i omsorg og helsetjenesten videreføres inntil videre.

•Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

•Kommunehuset er fortsatt stengt for publikum - besøk kan avtales

•Det anbefales fortsatt bruk av munnbind i det offentlige rom (eks butikker og kjøpesenter)

Kommunen minner om at innreisende til Norge og deres arbeidsgivere må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.