Åker: the territory of an agricultural field covered with a material for warming. Greenhouses Foto: Colourbox

Øk rammene i landbruket

Nå må regjeringen komme med en kraftig økning av rammene til investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket!

Fylkesrammen for investerings- og bedriftsutviklingsmidler (IBU) innen trøndersk landbruk, er vesentlig lavere i år enn den var i fjor. I år er den på cirka 70 millioner kroner.

Nå kan regjeringen bidra til økt matproduksjon og økt aktivitet innen anleggsbransjen i hele Trøndelag gjennom å styrke støtten til flere utbygginger i år.

Tildelt ramme vil være oppbrukt på sensommeren. Da vil det stå mange prosjekter klare til bygging som ikke vil få finansiering i år. Her kan regjeringen nå bidra til økt aktivitet når revidert statsbudsjett legges fram neste uke.

Mange matprodusenter og spesielt melkebruk, trenger et tydelige signal fra regjeringen. Hva om regjeringen nå øremerket en ekstra milliard for utvikling av de ulike produksjonene de to neste årene? Da hadde regjeringen gitt næringen et kraftfullt signal: Dere er viktige for landet og vi støtter dere i den jobben dere gjør for samfunnet!

I arbeidet med «Krisepakke 3» har landbruksnæringa løftet fram at det er behov for tilførsel av IBM-midler relatert til ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs. En slik ekstraordinær satsing vil gi en betydelig effekt for å sikre norsk melkeproduksjons framtid.

Arbeidet med å øke rammen må derfor bringes inn i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett  når regjeringen legger fram sitt forslag neste uke.

Ved å øke rammene i dagens situasjon vil det komme en umiddelbar virkning som kan bidra til å sikre matproduksjonen og støtte næringen i en krevende tid. Hver eneste million ekstra som blir bevilget fra regjeringen til dette formålet er viktig for den matprodusenten som får støtten. Derfor må regjeringen nå handle.