Pensjonistpartiet i Trøndelag mener det er viktig å øke tilbudet på de offentlige tannklinikkene i distriktet, slik at alle innbyggerne i distriktskommunene kan få tannbehandling på den offentlige tannklinikken.

– Hvorfor kan ikke de voksne uten rettigheter bruke den offentlige tannhelsetjenesten?

Det er beklagelig at voksne må reise langt for å få tannbehandling, skriver Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen i dette leserinnlegget.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser.

Departementet kan gi forskrift om at fylkeskommunen skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pensjonistpartiet ser det som viktig at den offentlige tannhelsetjenesten også klarer å betjene de voksne som ikke ligger under de ordinære rettighetene.

Det er beklagelig at voksne må reise langt for å få tannbehandling.

Dette handler om distriktspolitikk og retten til å få tannbehandling i sitt nærmiljø.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioriteringen følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ser det som viktig at man øker tilbudet på de offentlige tannklinikkene i distriktet, slik at alle innbyggerne i distriktskommunene kan få tannbehandling på den offentlige tannklinikken.

Budsjettet for offentlig tannbehandling gjennom fylkeskommunen må økes i de distriktskommunene som har offentlig tannlegekontor.

Av: Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting