Ingvild Kjerkol er leder i Trøndelag Ap, og sitter i Stortingets helse- og omsorgskomite. Kjerkol er partiets førstekandidat til stortingsvalget i Nord-Trøndelag valgkrets.

Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig helsetjeneste!

Arbeiderpartiets mål er verdens beste offentlige helsetjeneste, tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok, skriver Ingvild Kjerkol i dette debattinnlegget.

Høyres privatiseringsiver og satsing på et kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige er ikke veien til en slik gullstandard. Det er tvert om oppskriften på en todelt helsetjeneste, uten å korte ned køene – samtidig som det suger penger ut av fellesskapets sykehus.

Mens Arbeiderpartiet er klar for å prioritere de store grepene som kan korte ned ventetid på behandling, fortsetter Høyre å fokusere på sine dyre privatiseringsreformer – selv om resultatene så langt ikke er lovende. En samtidig kraftig underfinansiering av våre offentlige sykehus viser seg å være en dårlig strategi for bedre pasientrettigheter og mer tilgjengelige helsetjeneste for vanlige folk. Det er en liten andel av sykehuspasientene som benytter seg av privatiseringsprosjektet i sykehusene som Høyre løfter opp i skyene, også kjent som «Fritt behandlingsvalg». Ventetiden på behandling har faktisk økt etter at Høyre innførte dette. Siden 2017 har ventetidene gått oppover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Høyreregjeringen lytter heller ikke til dem med skoene på. Styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst har vært ute og advart kraftig mot ordningen fordi den gir dårlig faglig prioritering og økonomisk forutsigbarhet for de offentlige sykehusene. Særlig alarmerende er det at det advares mot at aktører som ikke når frem i anbudskonkurranser får opprette tilbud gjennom Fritt behandlingsvalg og at dette i neste ledd kan senke kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Arbeiderpartiet vil bygge ut kapasiteten og styrke kvaliteten i vår offentlige helsetjeneste, heller enn å prioritere skattelette for de rikeste og privatisering for de få. Styrket finansiering, flere fagfolk på jobb i hele faste stillinger og muligheter for utvidede åpningstider blir viktige grep for å rydde opp etter Høyreregjeringen og de økende ventetidene. Arbeiderpartiet kommer aldri til å velge etableringsrett for private sykehus foran pasientenes rettigheter. Var det ikke pasientens helsetjeneste Høyre skulle skape?

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet