Mens både Trønder-Avisa og Adresseavisen taper opplag, finner både Frostingen, Innherred og Stjørdalsnytt fram til nye lesere.

Aldri før har så mange lest Frostingen

Ferske opplagstall viser at lokalavisa for Frosta og Åsen fortsetter å nå ut til nye lesere.

Onsdag ble ferske opplagstall for hele den norske avisbransjen lagt fram av Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tallene viser opplaget for første halvår 2023, og for Frostingens del er det gode nyheter.

Opplagstallet viser hvor mange abonnenter den enkelte avis har i snitt for en periode, og i første halvår 2023 endte Frostingen opp med 1953. Det tilsvarer en økning på 48 fra første halvår 2022, og er ny opplagsrekord i avisas historie.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Frostingen fortsetter å klatre

– Vi har hatt en jevn vekst de siste to-tre årene, og det gleder oss å se at stadig flere lesere oppdager lokalavisa vår. Vi er ikke så mange innbyggere i Frosta og Åsen, men vi opplever at det er mange som ønsker å holde seg oppdatert på hjembygda si eller feriestedet sitt gjennom Frostingen - enten de bor her, på en annen kant av landet eller i utlandet, sier Frostingens redaktør Sigfrid Hagerup. Og legger til at opplagsveksten slett ikke er en selvfølge i «dyrtida» som de fleste nå kjenner på.

– Vi vil sende en stor takk til alle våre lesere som gjør det mulig å lage lokalavis fra vårt perspektiv i verden - de to gode nabobygdene Frosta og Åsen. Vi tar de gode tallene som et klapp på skuldra, før vi fortsetter jobben med å levere innhold som treffer leserne hver dag.

De fleste avisene går tilbake

Samlet sett går totalopplaget for LLA-avisene litt ned - med 0,9 prosent. Ser vi på alle norske aviser under ett, er det en enda større nedgang - på 2,6 prosent.

– Vi skulle gjerne ha sett at opplagstallene var litt bedre. Tatt i betraktning at mange har stram privatøkonomi for tiden, kan vi likevel si oss fornøyd. I valgkampen og under forrige ukes lokalvalg, har vi dessuten sett utallige eksempler på at lokalavisene står veldig sterkt blant innbyggerne. Det er lokalavisene som har dekket kommunestyrevalget på en fortreffelig måte, mange med nett-tv-dekning gjennom hele valgkvelden. Slik har lokalavisene demonstrert hvor viktig det er for lokaldemokratiet å ha levedyktige lokalaviser, sier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.

Veksten skjer digitalt

Trenden i medienorge viser at veksten kommer i digitale abonnement, og det gjenspeiler seg også i lokalavisa for Frosta og Åsen. De rene digitale abonnentene utgjør nå cirka 35 prosent av det totale abonnentstallet for Frostingen.

– Det siste året har vi hatt enda sterkere fokus på å nå ut til leserne på nett, og det har gitt resultater. Samtidig har vi hatt store nyhetssaker, gode historier og vært til stede der folk er - og det ser vi vekker lesernes interesse, sier Sigfrid.

Den digitale veksten viser seg også i trafikken på Frostingen.no. I løpet av første halvår 2023 har nettavisa hatt cirka 1,3 millioner sidevisninger, og per dags dato er fjorårets antall visninger passert med god margin.

– Det at vi har så mange lesere, gjør at vi også er en interessant kanal for våre annonsører. Spesielt på nett har interessen økt det siste året, forteller daglig leder Irene Røkke. Og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er gøy at lokale bedrifter får øynene opp for nettannonsering, noen har prøvd dette tidligere og har hatt suksess, mens andre er i startgropa.