Annonser i Frostingen

Frostingen er en lokalavis for Frosta og Åsen og når ukentlig ca. 3.550 lesere på print. Frostingen er en abonnementsavis som utkommer hver torsdag, med unntak av påska og to uker på sommeren.
Frostingen har høy troverdighet i lokalmiljøet og blir lest fra «perm til perm», dette gjør at du som annonsør når mange med ditt budskap.
Formatmulighetene i Frostingen er mange. Felles for dem alle er at annonsene står plassert i et seriøst redaksjonelt miljø – noe som øker annonsenes troverdighet og effekt.
Kontakt vår kundekonsulent Irene her.
Se her for ansatte i Frostingen