Distribusjon av innstikk 

Innstikk
Frostingen tilbyr både innstikk av reklameaviser. Unngå reservasjoner mot reklame (ca. 40%) og sørg for at reklameavisen kommer helt inn i huset sammen med avisen.

Gjennom Frostingen treffer du i større grad kjøpesterke kunder med høy grad av reservasjon mot reklame. Dette kan kombineres med distribusjon til «Ikke abonnenter» – alt med levering i postkassen.

Ta kontakt med Irene og sjekk at det er ledig kapasitet.