Digitale produkter

Nettannonsering
Frostingen.no på desktop/lesebrett/mobil har 10.000-20.000 sidevisninger hver uke. Den er alltid oppdatert med alt innhold fra Frostingen og leses i all hovedsak av lesere i Trøndelag. Det finnes mange digitale kreative muligheter med farge, lyd og bevegelse i tillegg til lenke til egne nettsider.
Mobilannonsering
Mobilbruken har eksplodert og er en attraktiv kanal for markedsføring. Mobilen er den mest personlige kanalen, alltid på, alltid med og alltid oppdatert. Du treffer leseren nær kjøpssituasjon og med store annonseformater er det færre budskap å kjempe mot og lite støy.
BigData
Frostingen tilby adferdstyrt målrettet markedsføring, kontakt oss gjerne for mer info.
Markedsansvarlig:
Irene Røkke
Tlf: 74 80 88 36 / 482 92 333
irene@frostingen.no