I år blir det ingen innspurt på siste etappe av St.Olavsloppet verken for Frosta IL, Rapp eller Aasguten. Her ses Kristin Gumaer, Stein Aursand og Janniche Aunan på vei inn mot mål på Trondheim Torg i 2016. Foto: Oddny Gumaer

St.Olavsloppet avlyses

I år blir det ikke noe lopp

St Olavsloppet er for mange et av sommerens høydepunkter. Den lange løpeturen fra Östersund til Trondheim, eller fra Trondheim til Östersund, deles inn i etapper der lag, foreninger, familier, bedrifter og politiske partier hjelper hverandre med å komme i mål. Frosta har stilt med flere lag gjennom hele Loppets historie, Rapp IL har vært med hvert år siden starten i 1988, og Frosta IL har stilt med lag i alle år bortsett fra det første året. Det samme gjelder Aasguten som vært med helt siden oppstarten.

I år blir det ikke noe Lopp. Da Helsedirektoratet besluttet å forby alle idrettsarrangement med mer enn 500 deltakere, sa det seg selv at St.Olavsloppet måtte avlyses. Det ble informert om denne beslutningen den 28.april.

Lederne for lagene i både Rapp og Frosta, Bernt Kvamme og Marthe Lein, forteller at avlysningen var ventet, men at de selvfølgelig synes det er trist. Marthe sier til Frostingen at de så vidt hadde begynt planleggingen av løpet da koronakrisen startet.

-Mange ser jo på Loppet som et høydepunkt i sesongen, noe mange trener mot, sier hun og fortsetter:

-Det er alltid mye latter og engasjement, noe mange deltakere kan samles om. Bernt håper at årets avlysning vil føre til et enda sterkere lag neste år og oppfordrer dem som ønsker å delta til å begynne å trene med det samme. Han benytter også anledningen til å slå et slag for trimtrappa ved Kvamme.

Også leder for Aasguten IL, Kjersti Husby, er skuffet. Hun sier at de hadde planlagt å stille med lag i år som før, og at dette er en begivenhet mange ser fram til. Aasguten har jo ansvar for to vekslinger i Åsen hvert år og mange åsbygg legger ned en stor dugnadsjobb der. Det er en trivelig dag på bygda når Loppet går gjennom Åsen, så mange vil nok savne det i år.

Styreleder for Olavsloppet, Øystein Lunnan, sier i ei pressemelding at de oppfordrer alle i Trøndelag til å komme seg ut og holde seg i god form dette året. -Det gir livet mening og styrker kropp og sjel, samtidig som det er bra for å kunne delta i St.Olavsloppet 2021, avslutter han.