Du kan trene hjernen til å håndtere stress og gi mer overskudd, har forskning fra Nord Universitet avdekket. Foto: May-Jorunn Barlien

Tilbakeblikk: Trening av hjernen kan hjelpe mot stress

Førsteamanuensis ved Nord Universitet, Bente Nordtug har sammen med hjerneforsker, psykiater og medisiner Svetla Velikova forsket på en spesiell form for meditasjonsteknikk; positiv imaginær trening. Denne teknikken er brukt i kognitiv psykoterapi med effekt på fobier, angst og depresjon.

I denne meditasjonen tas det utgangspunkt i hendelser eller tanker inne i en selv som en ønsker å endre. Enkelt forklart ser man for seg den aktuelle hendelsen eller situasjonen i dyp avslappet tilstand og bruker ulike indre tanketeknikker for å påvirke sin egen hjerne for å endre minnene om situasjonen. En tenker seg et annet forløp der hendelsen endres til noe positivt.

I studien gjorde testpersonene denne meditasjonen alene på egen hånd i tre måneder, uten ledelse av helsepersonell. Studien brukte både spørreskjema og EEG (elektro-encephalografisk måling av hjernen), før oppstart og etter tre måneder. Begge metodene ga samstemte funn. Det viste seg at regelmessig bruk av denne teknikken på egen hånd over tid, hadde effekt. På EEG-målingene så man med det blotte øye positive endringer på bilder av hjernens aktivitet og at det hadde skjedd fysiologiske endringer i deler av hjernen som har betydning for menneskets følelser og mentale helse. Spørreskjemaene bekreftet endringene, forteller Nordtug.

Kan ha positiv effekt på barn

Testpersonene ble lettere til sinns, mer tilfredse med sine liv, og evaluerte seg som mer effektive. Tendens til depressive symptomer kom bort, og de hadde lettere for å oppfatte følelser hos andre mennesker. Halvparten utviklet også bedre evne til å forstå, analysere og se for seg løsninger på problemer. Denne teknikken synes å være nyttig for emosjonell selvregulering.

Nordtug sier også at å lære dyp avslapping kan ha en positiv effekt på barn. Spesielt barn som er utsatt for mye stress i hverdagen.

Hun forteller videre at artiklene «Can the Psyko-Emotional State be Optimized by Regular Use of Positive Imagery?, Psychological and Electroencephalographic Study of Self-Guided training» og “Self-guided Positive Imagery Traininng: Effects beyond the Emotions - A Loreta Study” ble publisert i det anerkjente psykologiske tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience. De fikk mye oppmerksomhet rundt forskningen verden over og flere har begynt å forske på det.