Nå får også trønderske husholdninger en bit av statens strømstøtteordning. Støtten betales ut automatisk i form av en reduksjon på månedens faktura for nettleie. Foto: Colourbox

Strømstøtte til trønderske husholdninger for september

Gjennomsnittskunden får rundt 50-60 kroner i statlig strømstøtte for september.

Strømprisen i Trøndelag endte på 75,29 øre for september. Det betyr strømstøtte på 5-6 øre per forbrukte kilowattime (kWh) for de fleste trønderske husholdninger for september måned. Statens strømstøtteordning trer i kraft når den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre/kWh uten moms.

Dette er den første måneden med strømstøtte for trønderske strømkunder. I Sør-Norge har de høye strømprisene medført strømstøtte hver måned siden den ble innført med virkning fra desember 2021. Strømprisene er fortsatt vesentlig lavere i Midt-Norge enn i Sør-Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjennomsnittsprisen på strøm for Sør-Norge ble i september på rundt 358,68 øre, med andre ord nesten fem ganger mer enn i Trøndelag.

– En gjennomsnittlig trøndersk husholdning, med et forbruk på rundt 1000 kWh i september, vil få rundt 50-60 kr i strømstøtte. Det vil automatisk komme som fratrekk på nettleiefakturaen, sier kommunikasjonsrådgiver i Tensio, Ole Marius Ingvaldsen.

Fakta og informasjon om strømstøtteordningen:

Regjeringen har varslet at staten skal dekke 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh for forbruk i september. Tidligere har kompensasjonsgraden vært 80 prosent og 55 prosent.

De fleste trønderske husholdninger tilhører strømprisområde Midt Norge (NO3). Røros tilhører NO1 og deler av Namdalen tilhører NO4.

Strømstøtteordningen er laget slik at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom et fratrekk på fakturaen for nettleie. Det gis strømstøtte for inntil 5 000 kWh per husholdning per måned.

Strømstøtten betales ut automatisk i form av en reduksjon på månedens faktura for nettleie.

Myndighetene har i utgangspunktet fastsatt at ordningen med statlig strømstøtte skal vare frem til og med mars 2023.

Det er den gjennomsnittlige områdeprisen i området du bor som legges til grunn for strømkompensasjonsordningen, og den er uavhengig av hvilken avtale du har med din strømselger/strømleverandør.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Du må derfor skille mellom strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør, og områdeprisen som er månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen NordPool i ditt prisområde.

Hytter, boligselskap og landbruk:

Strømstøtten gjelder ikke for hytter og fritidsboliger.

Støtten gjelder alle private husholdninger, sameier og borettslag (også fellesmålte). Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i kartverket.

Styrene i boligselskaper må merke seg at de har noen spesielle plikter knyttet til ordningen med strømstøtte. De plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Dette kan du lese mer om hos nasjonale myndigheter på nve.no.

Strømkompensasjon for jordbrukskunder og veksthus administreres av Landbruksdirektoratet.

På nettsidene til NVE.no finner du mer informasjon om strømstøtteordningen fra nasjonale myndigheter.