Åsen Skole håper på bygging slik at de kan oppfyllekravene i nasjonal læreplan. Foto: May-Jorunn Barlien

Skolesaken i Åsen

LEVANGER: Kommunestyret i Levanger vedtok sist uke en justering i kommunens investeringsbudsjett, som var fremmet av formannskapet som et tiltak for å stimulere næringslivet til aktivitet.

Astrid Juberg Vordal fremmet et tilleggsforslag i kommunestyret sist uke angående skolesaken i Åsen. Foto: Privat

I saken ble det fremmet et tilleggsforslag fra Astrid Juberg Vordal (AP); «Nytt bygg og renovering av Åsen skole tas inn i forslag til investeringsprosjekter. Dette legges inn i budsjett og økonomiplan ved revidering. Deler av av Åsen skole er i dårlig forfatning. Skolen har for lite rom til å oppfylle kravene i læreplanen. Plantegninger av nytt bygg og forslag til renovering av eksisterende bygg er under utarbeidelse og har kommet langt. Saken ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Vordal forteller til Frostingen at årsaken til tilleggsforslaget er at skolen i Åsen er i dårlig forfatning og at saken ikke lå i budsjett og økonomiplan.

– Prosessen er nå i gang og vi har med dette stemt for at vi ønsker ny skole, sier Vordal.

Torje Munkeby, rektor ved Åsen Skole forteller at han håper skolebygging er nært forestående. Foto: May-Jorunn Barlien

Torje Munkeby, rektor ved Åsen Skole, har registrert at saken har vært i kommunestyret og sier til Frostingen at mulighetsstudien ligger klar.

– Det skal ikke stå på skolen, vi har jobbet hardt sammen med Hilde Røstad (prosjektleder) med dette og vi er er klare for å bygge i morgen hvis det hadde vært mulig. Vi mangler så mye for å fylle læreplanen og det sier seg selv at det bør bygges nå. Jeg har registrert at administrasjonen poengterer at det bare er en mulighetsstudie, men det er politikerne som bestemmer, sier Munkeby.

Karl Meinert Buchholdt forteller han stemte mot tilleggsforslaget fordi han mener det ikke er realistisk å tenke at det er noe som kommer raskt i gang og som vil generere økt sysselsetting umiddelbart. Foto: May-Jorunn Barlien

Karl Meinert Buchholdt (V) forteller til Frostingen at han stemte mot tilleggsforslaget. Ikke fordi han er mot saken, men fordi forslaget blir et «luftslott» når det fremmes under den opprinnelige saken.

– Nå ble jo tilleggsforslaget vedtatt, men jeg syns det ble rart når saken var fremmet for å stimulere til økt sysselsetting i næringslivet. Vi skulle jo få frem saker som kunne komme raskt i gang. Jeg stemte for de sakene som gir gevinst nå, som man kunne gå i gang med umiddelbart. Rådmannen burde fått mulighet til å jobbe saken frem til man kunne tre den i kraft. Saken vil komme til høsten når vi skal revidere investeringsbudsjettplan. Vi har ikke blitt presentert for mulighetsstudie og det har ikke vært en anbudsprosess og kostnadsoverslag. Jeg tror saken mer er et «behov for å sende en hilsen hjem» og jeg syns vi bør ha realistiske forventninger, sier Buchholdt.