«Grønt kunstgress på grønne Frosta»-spleisen er i gang. F.v. Rolf Jarle Brøske, Bente Skjevik, Olav M. Salater, Frode Revhaug, Jan Inge Røkke, Unni Nordahl. Foto: Janne Hopmo

Skal sparke i mål en grønn million

Kunstgresset på Vinnatrøa lever på overtid, men for styret i Neset FK var drømmen om nytt miljøvennlig dekke for ambisiøs. Rett og slett for kostbar. Men det var før SpareBank1SMN kom på banen.

Da de fikk høre om drømmen, gikk det fort. Fredag 20.november var Olav M. Salater, banksjef for Verdal, Levanger og Frosta og Rolf Jarle Brøske, Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn på besøk på Vinnatrø.

– Dette er et prosjekt som passer vår miljøprofil som hånd i hanske, sa Brøske.

– Vi i prosjektgruppa var utfordret av styret, men vi mente det var umulig å skaffe midler til miljøvennlig dekke, kunne gruppas leder Jan Inge Røkke fortelle, fordi det er en million dyrere enn «vanlig» kunstgress.

Leder i Neset FK, Unni Nordahl, legger til at selv om styret ønsket miljøvennlig kunstgress, kunne det ikke være et mål å få så kostbart dekke at avgiften ville skremme bort medlemmene. - For det vi først og fremst vil ha på Vinnatrøa er mye aktivitet.

Klar til høstsesongen

Normal levetid for kunstgress er ti år. Dekket på Vinnatrøa er på veg inn i sitt 13. år og overmodent for utskifting. Neset FK regner med å få tippemidler til oppgradering, men lovnadene blir ikke gitt før til våren, og inntil de er på plass, vil ikke kommunen gi lånegaranti, sier Røkke. - Planen var at vi skulle i gang til sommeren, og håpet var at nytt dekke skulle være på plass til starten av høstsesongen. Han forklarer at det er mange regler som må følges. Prosjektgruppa har sett på mulige entreprenører og må ta hensyn til at leverandører setter krav til entreprenørene. - Vi har en finansieringsplan klar for vanlig dekke, men ikke for miljøvennlig dekke som er en million dyrere.

Hvem blir førstemann på spleis.no/neset? Foto: Janne Hopmo

Starter spleis - ei krone for ei krone

– Dere har flere gode ambassadører som har lagt inn et godt ord for klubben, forteller Rolf Jarle Brøske, blant annet ordføreren. Dere er klar over hvor viktig det er med miljøvennlige løsninger, og vi ønsker å delta.

Det SpareBank1SMN nå gjør, er å sette i gang en innsamlingsaksjon, med mål om å skaffe den millionen som mangler. Banken lover å gi et beløp på inntil en halv million.

– Vi har opprettet en spleis for Neset, på spleis.no/neset. For hver krone som blir sent av en privatperson eller en bedrift, matcher vi beløpet. Hvis Per gir ti kroner, gir vi automatisk ti kroner. Gir du ei krone, gir vi ei krone. Inne på spleisen vil man hele tida kunne følge med på hva som blir gitt av «støttespillere» og hva som blir gitt av banken, og hva som til enhver tid er det totale innkomne beløpet. Klar ferdig gå!

Dermed var mobilene i gang, hvem ville bli førstemann i mål? Plutselig sto det 4600 kroner på spleisen; god begynnelse!

Fram til 1.desember

Opprinnelig var det satt en frist på 41 dager, men fordi søknadsfristen for tippemidler er 1. desember, haster det å få samlet inn pengene før denne datoen. Fordi beløpet fra spleisen skal inngå i søknaden. Så nå gjelder det at frostinger som kjenner en tilknytning til Neset og Vinnatrøa, som har vært aktive, som er aktive, eller som er familie til unge spillere i klubben, åpner lommeboka for å sikre et miljøvennlig, bærekraftig dekke på fotballbanen. Frostinger, skapfrostinger, deltidsfrostinger, lag og foreninger: det er nå det gjelder. Bygda og bygdas barn trenger en grønn julegave, men de trenger den nå, før 1.desember.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samtidig med det kvite teppet kom håpet om grønt kunstgress på Vinnatrøa. Foto: Janne Hopmo

Stort engasjement

– Jeg er stolt over at en så liten klubb som Neset kan være blant de første som får grønt dekke, sa en fornøyd leder og snakket om engasjementet på bygda, blant foreldre og blant veteraner. - Jeg vet en som ville ha elsket en slik aksjon. Jeg tenker selvfølgelig på Ola Asklund som gikk bort i sommer. Han ville ha sittet ved telefonen allerede i kveld og ringt kjentfolk for å be dem delta på spleis for sin kjære klubb.

– Vi lover å gi inntil en halv million. Det er ikke ofte vi gir så store beløp, men vi har vært lenge på Frosta og synes dette er et prosjekt som fortjener vår støtte, slår Rolf Jarle Brøske fast, og Olav M. Salater minner om bankens eiermodell. Fordi den er samfunnseid går 40 prosent av utbyttet tilbake til samfunnet. Og fordi banken har kunder på Frosta, gir den penger tilbake til Frosta. Jan Inge Røkke lover at prosjektgruppa skal stå på for å oppmuntre frostingene til å bidra til at miljøspleisen skal lykkes. Ordfører Frode Revhaug har tro på at det skal gå bra, fordi Frosta har mange ildsjeler og fordi mange er interessert i fotball.

– Det er viktig at banken er der. Og Frosta kommune har jo nettopp valgt å inngå en bankavtale med SpareBank1SMN for tre nye år, presiserer han.

Rundet de første 100 000

Tirsdag formiddag var det kommet inn 103 700 kroner; halvparten fra Neset-venner, halvparten fra SpareBank1SMN.

På spleisen er det mulig å følge med hvem som bidrar, så sant de ikke velger å være anonym. Mandag kveld hadde Frosta Høyre årsmøte. Linn Beate Skogholt, leder for Frosta Høyre, sier til Frostingen at etter forslag fra ordfører Frode Revhaug bestemte partiet seg for å bidra med kr. 20 000 til miljødekke på Vinnatrøa.

– Vi ønsker å bidra tilbake til Frostasamfunnet og har tidligere bidratt både til Rapptrappa og sanitetsbassenget. Vi håper at dette kan motivere andre partier og bedrifter til å stille opp, sier Linn Beate Skogholt.

Unni håper

Unni Nordahl, leder i Neset FK, er glad for gaven fra Frosta Høyre. Hun har stor tro på at aksjonen skal lykkes, men synes ikke det går fort nok.

– Vi opplevde trykk og engasjement fra mange hold i forkant av styremøtet vi hadde i juni. Da var det mange som mente at vi måtte få på plass nytt dekke. Nå håper jeg at de som var ivrige da, viser vilje til å bidra nå. Det gikk kort tid etter junimøtet før prosjektgruppa var på plass, styret hev seg rundt. Vi er mange som jobber frivillig. Nå håper vi på hjelp.