Fastelavnsris har vært en viktig inntektskilde for saniteten og Sanitetshuset har vært stedet der det skjer. F.v. Anne Mille Røttereng, Gerd Viken, Ruth Skarsbakk, Ellen Undheim, Lin Chuen Wong, Birgitte Moksnes, Lilly Eriksen og Ragnhild Kvamme. Foto: Frostingen

Saniteten fyller år - gratulerer!

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) fyller 125 år i dag, 26.februar. Frosta Sanitetsforening fyller 111 år på søndag.

NKS ble stiftet av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Randi Blehr og Hagbart Berner 26.februar i 1896.

Frosta Sanitetsforening ble stiftet av Olga Viken, Alfhild Tvete, Mette Olsen Hyndøy, Lovise Østby og Marie Skorgen den 28.februar i 1910.

NKS har cirka 40.000 medlemmer, og på Frosta er det 122 medlemmer.

På Frosta står frivilligheten sterkt. Mange bruker mye av sin fritid i lag og organisasjoner, til det beste for bygda vår. Frivilligheten holder oss sammen og gir oss gode og trygge omgivelser og opplevelser. En takk til dere alle for den innsats som hver og en gjør.

I 2020 forsvant 110-årsmarkeringen i «Koronaskyen». Når Frosta Sanitetsforening nå har bursdag på søndag, er det naturlig å minne hverandre om de store samfunnsoppgavene saniteten har gjort og fortsatt gjør.

Jeg gjengir noen høydepunkt fra Amund Nilssens utmerkede gjennomgangen av historiske høydepunkt i anledning Frosta Sanitetsforenings 100-års jubileum.

Noe av det første de gjorde, var å foreslå en aldersheim i 1911. Året etter startet de opp med hjemmesykepleien, som kommunen overtok i 1978, etter 66 år. De reiste fond til utdanning av sykepleiere i bygda i 1915. I 1920 var aldersheimen innflyttingsklar, med utstyr fra saniteten. De startet spedbarnskontroll i 1944, som kommunen overtok i 1978, etter 31 år. I 1946 startet de småbarnskontroll, som kommunen overtok i 1978, etter 29 år.

Frosta Sanitetsforening ga støtte til utstyr ved pleieavdelingen ved aldersheimen i 1968, startet opp med varmtvannsbading ved Frosta skole i 1974 og sørget for varmeovner i taket over bassenget.

I 1980 startet de avløserordningen, og vaktmestertjenesten to år senere. Trygghetsvarslere ble anskaffet i 1986 og i 1991 bygde de Sanitetshuset med varmebasseng. I de siste årene har de renovert og rehabilitert bassenget i Sanitetshuset.

Oppgavene har endret seg mye fra starten av og til i dag. Men fortsatt er arbeidet som saniteten legger ned, av stor betydning for oss alle. De som står bak innsatsen bruker sjelden store ord og store overskrifter. De drives av dugnadsånd, til det beste for samfunnet. De tar et stort samfunnsansvar og gir oss gode og trygge forhold i bygda vår.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sanitetskvinnenes motto er:

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Takk - og gratulerer med dagen!

Frode Revhaug, ordfører