Beredskapen ved Sykehuset Levanger heves nå fra grønt til gult nivå. Det samme gjelder beredskapen ved Sykehuset Namsos. Foto: May-Jorunn Barlien

Økt antall koronapasienter – hever beredskapsnivået

Helse Nord-Trøndelag hever beredskapen i sykehusene fra grønt til gult nivå.

Beredskapsnivået på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos heves til gult nivå. Det meldte Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding onsdag kveld. Avgjørelsen om å heve beredskapsnivået er tatt av helseforetakets pandemistab.

Særlig Sykehuset Levanger har høyt belegg og en betydelig økning av antall koronasyke pasienter. I tillegg har begge sykehusene stigende sykefravær blant ansatte, opplyser Helse Nord-Trøndelag.

– Ingen trenger å føle uro for at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos ikke er i stand til å yte hjelp når det er behov. Men vi står i en situasjon der vår samlede kapasitet blir utfordret. Mange koronasyke pasienter, mange barn og unge med RS-virus, samt pasienter og ansatte med luftveissymptomer bidrar samlet til at vår kapasitet blir utfordret. For å kunne håndtere en ytterligere økning i syke pasienter må vi ta ned noe planlagt aktivitet. Derfor setter vi sykehusene i gul beredskap, sier sykehusdirektør Tor Åm.

Berøres av situasjonen i Trondheim

I tillegg til høyt belegg, mulig økt press på sykehustilbudet og mange ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom, er nabosykehuset i Trondheim betydelig berørt av smitteutviklingen, skriver Helse Nord-Trøndelag i pressemeldingen. St. Olavs har for tiden mange koronasyke pasienter innlagt.

– Situasjonen ved St. Olavs hospital berører også vår region. De har hatt hevet beredskapsnivået siden tidlig i november og har utsatt planlagt aktivitet for å kunne ta imot økt antall smittede pasienter. Når vi nå har betydelig økning også hos oss, er det nødvendig å ta grep for å sikre forsvarlig sykehusdrift, sier sykehusdirektør Åm.

Tar ned planlagt aktivitet

Foreløpig er det kapasiteten ved Sykehuset Levanger som er mest utfordret, men helseforetaket melder at flere avdelinger ved begge sykehus har tilnærmet fullt belegg. Torsdag viser Helsedirektoratets statistikk at seks pasienter for øyeblikket er innlagt med påvist koronasmitte i Helse Nord-Trøndelag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noe av den planlagte aktiviteten ved sykehusene tas nå ned. Dette for å kunne forberede sykehusene på en ytterligere negativ smitteutvikling i befolkningen. Dette gjelder i hovedsak Levanger, men Sykehuset Namsos har også mange innlagte hvert døgn med mistanke om smitte. I tillegg har også Namsos mange ansatte med sykdom. Begge sykehus må nå rigge seg for å kunne ta imot flere pasienter, skriver helseforetaket.

– Situasjonen er ikke kritisk i den forstand at akuttberedskapen er utfordret. Syke som trenger vår hjelp vil få hjelp. Er innbyggere syke, må de ta kontakt på vanlig måte. Vi har dyktige fagfolk på vakt 24/7 og ivaretar trygghet og beredskap på en forsvarlig og god måte. For å opprettholde en tilnærmet normal situasjon er det påkrevet å utsette det som kan vente. Vi utsetter ingen ting hvis det er medisinskfaglig uforsvarlig med en utsettelse. De som ikke kan vente skal få helsehjelp, sier sykehusdirektøren.

Besøk må avtales på forhånd

Med bakgrunn i smitteutviklingen og høyt belegg på sykehusene minner Helse Nord-Trøndelag om at alle besøk til innlagte pasienter må avtales på forhånd med den aktuelle avdeling. Fast besøkstid i begge sykehus er begrenset til tidsrommet 17 til 20.

– På grunn av økt press på våre tjenester og ansatte som har stått på seint og tidlig over lang tid, må vi be innbyggerne om å gjøre det de kan for å avlaste presset på sykehusene, sier sykehusdirektør Åm.

Helse Nord-Trøndelag går nå ut med følgende oppfordring:

• Dersom innbyggere har pårørende som er innlagt bare noen dager ber vi om at det vurderes nøye om besøk er nødvendig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Det er svært viktig at dagpasienter og andre som oppsøker sykehusene overholder munnbind-påbudet.

• Har du milde symptomer og føler deg litt syk, og er innkalt til time - ber vi om at du ringer den aktuelle avdelingen før du oppsøker sykehusene.

Avdelingene ved sykehusene vurderer kontinuerlig om det er planlagt pasientbehandling som må utsettes. Pasienter som blir berørt vil bli kontaktet direkte av sykehuset, opplyser Helse Nord-Trøndelag. Blir ikke innkalte kontaktet, og har fått beskjed om å møte, skal man møte som planlagt dersom man ikke er smittet eller har luftveissymptomer. Helse Nord-Trøndelag ber om at innbyggerne følger nasjonale og regionale pålegg, retningslinjer og anbefalinger.

Beredskapsnivå i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag skiller mellom følgende beredskapsnivå:

– Normalberedskap

– Trinn 1: Pandemisk årvåkenhet (grønt nivå)

– Trinn 2: Skjerpet epidemiberedskap (grønt nivå)

– Trinn 3: Gul epidemiberedskap

– Trinn 4: Full epidemiberedskap (rødt nivå)

– Trinn 5: Full epidemiberedskap. Tiltak utover dimensjonerende scenario (rødt nivå)

Kilde: Helse Nord-Trøndelag