Nylig var Tandem Reklame AS ved Geir Åge Iversen og Per Ola Vold på plass i Lillevik for demontering av gamle skiltplater og montering av nye. Foto: Irene Røkke

Nå ønsker splitter nye skilt velkommen til Frosta

De gamle var bleket av tidens tann og utgått på dato. Nå har Frosta fått nye skilt som ønsker velkommen til bygda.

De nye velkomstskiltene er et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Frosta kommune ved VisitFrosta.no og Næringsforeningen i Værnesregionen. Frostingen fikk oppdraget med å lage skiltene, og nå ønsker nye Frosta-skilt velkommen enten du kommer til Frosta fra Åsen eller Ekne. De er nemlig reist både ved Lillevik og Aatlo.

Et skilt som skal vare

Arbeidsgruppa har bestått av Audun Kvamme, drifter av VisitFrosta.no, Eva Hojem fra Hojem Gård og Stein Ola Stene fra styret i Næringsgruppa, Torgunn Østbø fra Frosta kommune som eier VisitFrosta.no, og Jon Uthus og Lene-Mari Prøven fra Næringsforeninga i Værnesregionen.

Kontaktperson i Frostingen har vært Irene Røkke, mens Kristin S. Christiansen har stått for filproduksjon.

Målet med de nye skiltene er å ønske reisende velkommen og vise dem videre til visitfrosta.no for mer informasjon. Hovedbildet er tatt av Jan Lutdal med drone og viser Tinghaugen i front og Frosta-landskapet utover Neset. I tillegg er det også et kart over kommunen, med opplysninger som står seg. Fokuset til arbeidsgruppa har vært at skiltene ikke skal ”gå ut på dato”.

Skiltet er finansiert gjennom kommunens næringsfondsmidler og kompensasjonsordningen.

Det var artig å se hva som lå helt bakerst på skiltramma. Det hadde ikke sett dagens lys på veldig mange år … Foto: Irene Røkke

– Håper flere tar turen innom

Leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus, sier i en kommentar at det har blitt et skilt som er fremtidsrettet, og som er en del av den totale synligheten.

-Vi har gjennom digitale kanaler på vistifrosta.no fått til en landingsside der tilreisende får informasjon om Frosta via tekst og bilder. Vi er opptatt av at besøkende ledes til siden, slik at de får informasjon om hvilke opplevelser som finnes. Vi håper med dette at flere tar turen innom Frosta, enten dagstur eller med overnatting. Frostavegen er en turistvei, og vi håper vi får gitt informasjon slik at tilreisende bruker litt lenger tid på bygda.

Han synes også det blir spennende med ny E6 som vil kjøre raskere forbi avkjørselen til Frosta enn før.

–Vi ønsker ikke det; vi ønsker at folk skal stoppe og kjøre innom. Og da vil det bli enda viktigere med synlighet. Vi har alle et ansvar for å framsnakke bygda, for at folk skal ta turen innom, avslutter Jon.

Da har nytt skilt kommet på plass i Lillevik, og reisende kan ønskes velkommen til Frosta. Foto: Irene Røkke