Det har vært flere gaupeobservasjoner på Frosta det siste året. Denne gaupa ble fanget på kamera da den besøkte boligfeltet på Brannhaugen i november.

Nå går startskuddet for kvotejakta på gaupe

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars. For Frosta og Åsens del kan den være over nesten før den har starta.

For jakta avsluttes når kvoten for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 31. mars.

I 2023 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 24 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 5 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Frosta og Åsen hører til under delområde D som har fått to gauper på kvoten. Området strekker seg fra Ålen i sør til Leksdalsvatnet i nord.

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av. Kvotejaktsområdene for 2023 er forandret siden kvotejakta i 2022. Statsforvalteren minner om at kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

– Du må være oppdatert på hvor mange dyr som er igjen på kvota i ditt område. Derfor må du sjekke kvotestatus før jaktstart hver dag, og minst 2-3 ganger i løpet av dagen. Dersom du jakter i område uten telefondekning må du oppdatere deg via en annen i jaktlaget som befinner seg i telefondekning, forklarer Statsforvalteren i Trøndelag.

Informasjon om gjeldende kvote i Trøndelag finner du på:

  • Automatisk telefonsvarer: 73 19 92 27
  • Kart

Felling eller forsøk på felling i Trøndelag skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 930 60 221.