Fra og med 15. juni er det nye regler å sette seg inn i for elsparkesyklistene. Foto: Colourbox

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler

Fra 15. juni trer de nye reglene i kraft.

Allerede i januar ble det klart at det blir promillegrense på 0,2 for bruk av elsparkesykkel, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn». Og fra onsdag 15. juni trer det nye regelverket i kraft.

Samtidig varsler Samferdselsdepartementet i en pressemelding at det blir ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av elsparkesykler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Krav om ansvarsforsikring

Små elektriske kjøretøy vil også bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring. Dette vil gjelde både privateide og utleide små elektriske kjøretøy. Det blir overgangsordninger for å gi tid til å innrette seg, med noe lengre overgangstid for privateide enn for de kommersielle utleierne. Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

– Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier Nygård.

Tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier Nygård.

Dette blir endringene som trer i kraft 15. juni:

•Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

•Aldersgrense på 12 år.

•Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

•Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".