Ramshåmmårtunnelen er navnet på en av de nye tunnelene som kommer på den nye E6-en mellom Kvithammar og Åsen. Foto: Skjermdump fra Nye Veier

Minner om at tunnelnavn kan påklages

Nå har tunnelene fått navn, men Levanger kommune minner om at det er mulig å klage på vedtaket.

Etter det ble klart at tunnelene på nye E6 gjennom Åsen skal hete Ramshåmmårtunnelen, Grubbåstunnelen og Åsentunnelen, har Levanger kommune lagt ut en oppdatering på sine hjemmesider.

Kommunen minner om at vedtaket om skrivemåten kan påklages. Klageadgangen reguleres av lov om stadnamn. En klage kan fremmes av dem som etter lovens paragraf 6 har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn, deriblant organisasjoner med særlig tilknytning til navnet.

– Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram til mottaker. En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder, opplyser Levanger kommune.

Klagefristen er 16. mars.

Les også
Navn på tunnelene