Regionlederen for Trygg Trafikk i Trøndelag, Frode Tiller Skjervø, mener økt trafikk gir en mer utrygg skolevei. Foto: Janne Hopmo

– Jo flere foreldre som lar bilen stå, jo tryggere blir skoleveien

Trygg Trafikk-lederen i Trøndelag har en klar oppfordring i forbindelse med skolestart. – Vis ekstra hensyn i disse dager.

For mange barn betyr skolestart det det første virkelige møtet med trafikken.

– Kjør hensynsfullt og vær ekstra oppmerksom på skolestarterne. De er bare fem-seks år, er uerfarne trafikanter og ofte impulsive. De større barna kan også være litt ekstra gira de første dagene tilbake på skolen, og det kan påvirke adferden langs skolevegen, sier regionleder for Trygg Trafikk i Trøndelag, Frode Tiller Skjervø i en pressemelding.

Regionlederen mener det fortsatt er mye unødvendig kjøring rundt skolene.

– Økt trafikk gir en mer utrygg skolevei. Så jo flere foreldre som lar bilen stå, jo tryggere blir skoleveien. Er dere nødt til å kjøre, så la barna gå eller sykle den siste biten. De har godt av litt fysisk aktivitet før en lang dag på skolen, sier han.

Ønsker flere Hjertesoner i Trøndelag

Hjertesone er en trafikksikker sone med lite biltrafikk rundt skolen. Barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. Hjertesone kan også innebære en rekke andre tiltak som gjør at flere sykler eller går, og som gir mindre biltrafikk rundt skolen.

Trygg Trafikk anbefaler Hjertesone som det viktigste tiltaket for sin en tryggere skolevei.

– Vi har foreløpig ikke så mange Hjertesoner i Trøndelag, men mange skoler har likevel sterkt fokus på minst mulig kjøring tett inntil skolegården. Vi har mange veier som ikke er tilrettelagt som skolevei her i vårt distrikt. Derfor er det viktig at alle trafikanter husker at vi nå igjen har flere barn som ferdes langs veien, sier Skjervø.

– Øv med barna dine

Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig på å gå eller sykle til skolen.

– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Hun påpeker at barn som skal sykle til skolen, først bør ha gjennomført sykkelopplæring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvis barnet ikke er klar for å sykle eller gå alene til skolen, kan man samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette gå-grupper. På den måten er det alltid en forelder med skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, avslutter Meisfjord.