Brynjar Aarnseth ser muligheter når han ser utover Åsen. Foto: Janne Hopmo

-Ingen barnehage i Levanger kan matche dette uteområdet

 

Brynjar Aarnseth har ideer for Åsen sentrum. Ideer han tror kan bli veldig bra for store og små åsbygg.  

 Brynjar er grunneier i sentrum og har mange planer. Han tar Frostingen med forbi skolen, forbi klubbhuset/treningssenteret til Aasguten og ned bakken. Der er det hogst på gang, og planering av masser. Brynjar peker:  

- Der er tomta som jeg tror kan bli helt fantastisk til barnehage. Den er på 10 mål, og avstand til skolen er 200 meter. Med gangveg mellom skole og barnehage er det praktisk når man har barn begge steder.  
Selve barnehagebygget ser han for seg på den flate delen av området, og bakken kan bli akebakke om vinteren. I enden av tomta renner Fossingelva, i den andre enden er det åker. 

- Dette området har alt, akebakke, skog, elv og åker.  
Planen er å opparbeide en ny veg med adkomst til og fra E6. Veg til barnehagen, men også til 5 - 6 eneboligtomter nedenfor Åsen Sentrumsboliger.  

Tomta til barnehage er allerede lansert for kommunalt fagmiljø og er blitt vurdert som et interessant innspill.  

 

Rekreasjon og snarveg 

Fossingelvas nærhet til Åsen sentrum kan utnyttes i langt større grad i rekreasjonsøyemed enn det som er tilfelle i dag, mener Brynjar. Han ser for seg etablering av en grønn sone ned mot elva. Tidligere har ideer om en tursti langs deler av Hammervatnet, og ei bru over elva til Vatn, blitt lansert. En allerede eksisterende sti som idrettslaget har ryddet, kan forlenges til det kommunale badeområdet i Hammersbukta. Dette bør kunne gjøres gjennom å øke framkommeligheten ned til Fossingelva, mener Brynjar. Han vet også at de som har ansvar for Hoplavassdraget har et ønske om å gjøre elva tilgjengelig for fisking.  

Bru over elva og snarveg til Vatn vil ha flere gunstige effekter. Vatn har både restaurant og annen næringsvirksomhet som kan bli raskt tilgjengelig til fots fra sentrum.  

- En annen fordel med bru, samt gang- og sykkelveg langs og over elva, er at behovet for skoleskyss E6, vil forsvinne. Spesielt hvis det blir lys langs en eventuell gang- og sykkelveg 

- Utgangspunktet for denne planen er at jeg ønsker å komme med forslag både til plassering av ny kommunal barnehage og til videre utvikling av Åsen sentrum, sier Brynjar. Jeg er i den posisjon at jeg kan gjøre det fordi jeg er grunneier.   

 

Folk spør om tomt på haugen 

-Det hender ofte at folk kommer hjem til ham for å spørre om boligtomt i Hovsåsen, forteller Brynjar.  

Han snakker om haugen som ligger bakenfor og ovenfor hjemgården. Med fantastisk utsikt utover hele Åsen, sol dagen lang og kort avstand til sentrum.  

Brynjar Aarnset og John Anders Husby eier halvparten hver av haugen som de mener kan by på nesten 50 mål med sørvendte tomter.  
Sammen har de spilt inn forslaget om Hovsåsen som boligområde til Levanger kommune. Det er gått mer enn ti år siden de fremmet forslaget første gang, men med alt som skjer i Åsen, tror de det er mye mer aktuelt i dag enn det var i 2007. 

- Jeg tror det er viktig å rigge seg for Åsen med ny E6. Folk har i minst 20år vært interessert i tomt på denne haugen, og med den utviklinga vi ser i bygda, kan jeg ikke tro annet enn at stadig flere vil vurdere å bosette seg her.  

De to grunneierne tenker på en blanding av boliger; eneboliger, rekkehus, boliger som kan passe for flere typer budsjett.  
- For noen år siden var vi i Åsen misunnelig på dere på Frosta, det var så mye som skjedde hos dere. Men nå ser det ut som situasjonen har snudd, nå er det her det skjer. Folk flytter til Åsen, på butikken er det nesten mer folk jeg ikke kjenner, enn dem jeg kjenner. Det som skjer er veldig spennende, men det er klart, vi må stå på for å få den bygda og det sentrum vi ønsker.  

 

4 om saken

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder barnehage, Levanger kommune: 

Vi jobber med å revidere barnehagebruksplan og den skal behandles politisk før sommeren. Formannskapet har vedtatt å øke rammene til Frol og Momarka, noe som tyder på vilje til å jobbe med planene og få dem realisert. Åsen barnehage har ikke blitt behandlet ennå, men hva vi tenker vil stå i den reviderte barnehagebruksplan for kommunen.  

 

Geir Skjesol, driftskomiteen Levanger kommune: 

-Kjempeidé, det må skje, sier Geir Skjesol engasjert. 

Saken har så langt ikke vært behandlet av PUK. Skjesol forteller at de hadde planlagt å dra på befaring like etter påske, men at befaringen ble utsatt pga. koronasmitten. Planen er fremdeles å se på sentrumsutvikling i Åsen helhetlig. For eksempel ville gangvei fra Åsenfjord og fra Vatn bidra til tryggere skolevei.  
-Får vi realisert ny skole også, vil det bli mer attraktivt å bosette seg i Åsen. 

 

Bjørg Boneng SP, PUK: 

Jeg synes det er kjempepositivt at det blir oppmerksomhet rundt utbygging av barnehage i Åsen og kjempepositivt at det legges til rette for flere tomter og at det er engasjement for utvikling i Åsen. Dokumentene som er sendt inn av Aarnseth er ikke behandlet av planavdelingen, så vi har ikke fått noe til behandling ennå.  

 

Vidar Dahl, Vatn Bistro og kulturspinn 

-Vi tenker veldig positivt om dette.  
De har vært i kontakt med flere angående sentrumsutvikling og mener at planene vil knytte sentrum mer sammen.  

-Det er jo et nydelig område i seg selv, mange fine små plasser utover her, og jeg tror det utelukkende ville være en vinn-vinnsituasjon å gjøre området mer tilgjengelig for alle. Slik vi ser det, er det særlig tre faktorer som gjør dette positivt for oss. Ungene slipper å krysse E6 for å komme opp til sentrum, det bidrar til flere flotte turområder i nærmiljøet og tilgjengeligheten til Vatn Bistro og kulturspinn blir bedre. Jeg tror vi får et rikere sentrum i Åsen med disse planene.   

Av: Janne Hopo