Kommunedirektør og kommuneoverlege i Frosta ber innbyggere som har vært i Nordre Follo, Oslo eller andre nærliggende kommuner (se listen i teksten) de siste to ukene om å teste seg. Foto: Janne Hopmo

Har du vært i Nordre Follo, Oslo eller nabokommuner?

Kommuneoverlege Arne Bye og kommunedirektør Endre Skjervø besluttet fredag kveld å be innbyggere som kan være i målgruppen (se nedenfor) om å ta kontakt for testing. Levanger kommune ber sine innbyggere om det samme.

Målgruppen er alle som de siste 14 dagene har vært i Nordre Follo eller en eller flere av nabokommunene. Disse er: Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler.

På hjemmesida til Frosta kommune skriver de: «Er du i målgruppen her, vil vi at du skal unngå all nærkontakt fram til testsvar foreligger».

Kommuneoverlege og kommunedirektør begrunner beslutningen med et ønske om å ligge i forkant av situasjonen og viser til tiltak som settes i verk i deler av eller i alle de nevnte kommunene.

På kommunens hjemmeside ligger en lenke til bestilling på nett av time til testing på Rinnleiret.

Usikkerhet

Den nye varianten av viruset har spredd seg til mange land, og det viser seg at den kommer med tilreisende fra mange land, ikke bare England. Usikkerheten er stor, sier helsemyndighetene, både om hvordan den vil spre seg og hvilke konsekvenser den kan få, hvor lang tid vi må regne med å slite med den eller om den vil smitte personer som allerede har vært syke av korona.

I Storbritannia sa statsminister Boris Johnson i en pressekonferanse fredag at ting tyder på at den nye varianten ikke bare er mer smittsom, men også mer dødelig enn den kjente varianten. Mens dødsraten for den opprinnelige varianten er 10 av 1000 for gruppen 60 år, kan den for den nye varianten være mellom 13 og14 av 1000.

I Frankrike vurdere nå myndighetene å øke tiden mellom to vaksinedoser til seks uker, for å kunne gi dose 1 til flere personer som betegnes som sårbare.

På Frosta er arbeidet allerede i gang med å gjøre vurderinger og forberedelser i forkant av våronn og årets landbrukssesong. Med den nye situasjonen vil ikke spørsmål om utenlandsk arbeidskraft i landbruket bli lettere å finne gode svar på.