Onsdag 1. februar startet årets gaupejakt i Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6). Startkvoten i regionen var på totalt 22 dyr, der maksimalt fire kunne være voksne hunndyr.

Gaupekvoten ble fylt første dag

Allerede på tidlig ettermiddag første jaktdag ble det klart at det var felt fire voksne hunngauper, og at hunndyrkvoten var fylt for fylket. Statsforvalteren stanset derfor all kvotejakt.

I en pressemelding skriver Statsforvalteren i Trøndelag at i kvotevedtaket var det lagt føringer på antall hunngauper som kunne felles i de ulike delområdene i regionen. Formålet med dette var å styre fellingene til områder der rovviltnemnda ønsket uttak.

Gaupejakta starter samtidig i alle delområdene, og det ble gjennom første dag av jakta felt gauper delvis samtidig i ulike områder. Dermed ble det skutt flere hunngauper enn det var kvote på, før Statsforvalteren fikk stoppet jakta.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Regionen er delt inn i områder innenfor og utenfor forvaltningsområdet for gaupe. Innenfor forvaltningsområdet for gaupe ble det felt ti gauper, tre flere enn det var kvote for.

– I region 6 har vi mange dyktige jegere som er med og regulerer gaupebestanden. Vi ser at en del gaupejegere er usikre på hvordan de kjønnsbestemmer gaupene de har felt. Dette fører til at Statsforvalteren får sen beskjed om kjønn, og at vi derfor ikke fikk stengt jakta i tide. Vi vil nå se på hvordan vi kan forhindre overskyting av hunndyrkvoten i fremtidig kvotejakt på gaupe, sier underdirektør Gry Tveten Aune.

Status 2. februar er at minst 6 av de totalt 13 felte gaupene er voksne hunngauper.

Utenfor forvaltningsområdet for gaupe ble det felt tre gauper. Det totale antallet gauper som ble felt overstiger ikke det totale antallet gauper det var startkvote for, men det er altså hunndyrkvoten som medførte at kvotejakta ble stengt.

Det er fortsatt åpent for gaupejakt i de deler av regionen som har kvotefri jakt. I Trøndelag er dette Oppdal og Røros kommuner. Jakttiden for gaupe varer til og med 31. mars 2023.