Frøydis Tanem og Arve Logstein fikk vite om planene om turstier rundt gårdstunet og gjennom hagen via lokalavisa. - Det første man må gjøre er å starte en form for kommunikasjon med oss som bor i og eier de berørte områdene. Å starte i motsatt ende gjør kommunikasjon vanskeligere etterpå, sier eierne av Frosta Hundehotell.

Frustrert over planer for Frostatingssenter: – Vi kan ikke alle leve på utstilling for turistene

Det skriver Frøydis Tanem og Arve Logstein i dette leserinnlegget.

Tenk at du sitter i en stol i hagen din og leser lokalavisa på nett en fredelig sommerkveld, bare humlesurr å høre. Så får du plutselig se bilder av et fantasilandskap med turiststier rundt hele gårdstunet ditt og gjennom hagen din.

Trehaugen ovenfor gården din som er en fredelig plett med urørt skog, der er det plutselig planerte stier og et svært tårn og fra tårnet så kan man se rett ned på gårdstunet ditt og der vil det komme masse turister.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Du har ikke hørt noe om dette før du leser om det i lokalavisa. Bra er det da at Frostingen kan fortelle oss om disse planene når ingen fra kommunen ønsker å kommunisere direkte med innbyggerne lenger.

Høres ut som et eventyr dette! Men det skjedde faktisk med oss som grunneiere av Logstein. Viktig er historien om Frostating og begynnelsen av et demokrati i landet. Om man da ønsker å få til noe i området så må man lære av historien og verne om demokratiet!

Det første man må gjøre er å starte en form for kommunikasjon med oss som bor i og eier de berørte områdene. Å starte i motsatt ende gjør kommunikasjon vanskeligere etterpå. Det er enkelt å forstå om man evner å sette seg inn i menneskers reaksjonsmønster. Arroganse og avstand fører sjelden fram til målet.

Vi stiller også spørsmål ved prislappen på å hyre inn et arkitektfirma til å forfatte dette landskapet? Hvor mange penger vil de besøkende i området legge igjen her? Ønsker vi mere turisme her på Frosta eller har vi nådd et metningspunkt? Hva gjøres for å øke bolyst blant bygdas egne flotte ungdommer? Har de råd til å kjøpe seg attraktive hus og småbruk langs Frostas vakre strender eller er de priset ut av turistene?

Vi er klar over at det var et åpent møte der man kunne legge fram sine synspunkter men det var uaktuelt for vår del da vi var opptatt med arbeid på dette tidspunktet. Vi burde uansett som grunneiere ha blitt informert og hørt på et langt tidligere tidspunkt. Vi er lette å få tak i. Det er alltid noen hjemme og døra er åpen. Vi tar alltid telefonen og post leser vi også.

Om kommunikasjonen skal gå igjennom lokalavisa så kan vi si helt tydelig fra om at vi ikke ønsker en turiststi på traktorveien vår like forbi Frosta hundehotell av den grunn at vi da ikke kan drive hundehotell her lengre, det går bare ikke! Hundehotellet er i dag hovedinntekten vår og vi trives med det.

Vi ønsker heller ikke en turiststi på traktorveien vår like ved kjøkkenvinduet og gjennom hagen vår, og vi ønsker slett ikke et ruvende tårn på toppen av Logsteinhaugen!

Alle kan ferdes fritt i utmark, og gå gjerne tur rundt oss. Det gjør folk også, ofte slår vi av en prat og det er alltid trivelig. Men noen merket sti og noe tårn det blir det ikke! Om man ser på kart over Frosta så er store områder med natur endret særlig i strandsonen. Hvis man tenker litt fram i tid så er det nettopp uberørt natur som kan tiltrekke seg slitne turister som har sett alt, ikke enda et prangende luftslott som trær, fugler og folk har måttet vike for!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det aller viktigste for Frosta i framtida er folk som ønsker å bo og leve her sommer som vinter. Folk som tar vare på hus og gårder og som jobber med det de selv ønsker. Vi kan ikke alle leve på utstilling for turistene. Og vi trenger et nærere og bedre samspill mellom befolkning og kommuneadministrasjon.

Frøydis Tanem og Arve Logstein

Les også
Åpent møte om Frostatingsenteret: - Folk var mest opptatt av hva som skjer med gården
Les også
Slik ser arkitektene for seg et framtidig Frostatingssenter