Frosta først ut - igjen

Dialog på skjerm: Fylkesmann Frank Jenssen, ordfører Frode Revhaug og Mari Mogstad, direktør kommunal- og justisavdelingen. Foto: fylkesmann i Trøndelag

Vanligvis når Fylkesmannen besøker en kommune, skjer det ansikt til ansikt. Det gjorde det for så vidt da Frosta 8.mai fikk besøk av Fylkesmannen i Trøndelag også, men via skjerm.

Fylkesmannen i Trøndelag besøker de trønderske kommunene i 2020, og møtet med Frosta var det første etter korona.

– Å møte kommunene via digitale kanaler er nytt for oss. Men vi ser at dette fungerer godt, og vi får til gode møter også på de digitale arenaene, uttaler fylkesmann Frank Jenssen i en pressemelding.

Ordfører Frode Revhaug sier til Frostingen at det selvfølgelig ville vært bedre å være i samme rom, men møtet var godt organisert. Fra Fylkesmannen «møtte» 11 personer, fra Frosta kommune 6. Saklista var sendt ut på forhånd og kommunen var godt forberedt. Men ordføreren inviterte de besøkende til å komme tilbake for et møte der alle kan være i samme rom.

Etter at Frode Revhaug hadde ønsket velkommen, sa Fylkesmannen noen ord om Frosta. Han ga honnør til kommunen for håndteringen av smittesituasjonen. At bygda ble avstengt, var viktig for å hindre smittespredning til resten av Trøndelag, mente han. Ordføreren nevnte Frostas ønske om hurtigbåt til Trondheim og flere innbyggere i arbeidsdyktig alder. Landbruksforvaltning og situasjonen for grøntnæringa sto på sakslista. Det samme gjorde areal og plan, samt brukere med komplekse og sammensatte behov.

– Ble det sagt noe om matjord og næringsareal? - I arealplanen som vi har vedtatt, er det ikke satt av areal til annen næring enn den som er jordbruksrelatert. Behovet for mer næringsareal på Frosta er stort, og jeg kommer til å følge opp saken med Fylkesmannens landbruksdirektør, sier ordfører Frode Revhaug.

Fylkesmannen minnet om at det etter 2020 fortsatt er mulig med frivillig kommunesammenslåing og frister med økonomiske virkemidler.