Søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram har økt fra fjoråret og tilsvarer over 50 % av søkerne.

Førsteinntaket til videregående opplæring er klart

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har nå fått tilbud om skoleplass. 85,1 % av disse har fått førsteønsket på utdanningsprogram oppfylt.

Dette er 3,5 prosentpoeng lavere enn i 2023. Årsaken til at færre får førsteønsket sitt er at mange flere søker seg inn på yrkesfag enn tidligere. Det økte søkertallet krever lokaler fylkeskommunen ikke har tilgjengelig i dag, og det trengs derfor tid til å bygge opp større og flere undervisningslokaler ved skolene.

- Til sammen har 16 252 søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket ved de fylkeskommunale skolene, forteller Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg har fylkeskommunen også flere kombinasjonsklasser.

- Vi har 475 elever som har fått plass i kombinasjonsklasser, fordelt på 16 skoler. Disse elevene er i all hovedsak fra Ukraina. På tilsvarende tid i fjor var det 390 elever, sier Bjøru.

Søknadsfordeling

Søkertallene viser at det fortsatt er flest søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram. Fjorårets fordeling i parentes.

 • Yrkesfaglige utdanningsprogram: 57,13 % (55,59 %)
 • Studieforberedende utdanningsprogram: 42,87 % (44,41 %)

Utdanningsprogram med størst endring i søkertall på Vg1

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Størst økning:

 • Teknologi- og industrifag: 1,32 prosentpoeng
 • Salg, service og reiseliv: 0,73 prosentpoeng
 • Naturbruk: 0,56 prosentpoeng

Størst nedgang:

 • Bygg- og anleggsteknikk: -0,85 prosentpoeng
 • Helse- og oppvekstfag: -0,57 prosentpoeng
 • Restaurant- og matfag: -0,37 prosentpoeng.

Studieforberedende utdanningsprogram

Størst økning:

 • Idrettsfag: 0,09 prosentpoeng
 • Musikk, dans og drama: 0,07 prosentpoeng

Størst nedgang:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

 • Studiespesialisering: -0,78 prosentpoeng
 • Medier og kommunikasjon: -0,49 prosentpoeng
 • Kunst, design og arkitektur: -0,18 prosentpoeng

Søknad til læreplass

Det er 1559 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Per i dag er 77,2 % av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.

Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere med ungdomsrett, som er formidlet ligger godt over tidligere år.

Svarfrist 15.juli

Svarfristen etter første inntak er 15. juli og det er viktig at alle takker ja til plassen innen fristen. Om ikke vil de miste skoleplassen til høsten.

De som har søkt trenger ikke vente på SMS eller brev. Alle som har søkt kan gå inn på vigo.no for å sjekke tilbudet de har fått.

Andreinntaket er 29. juli med svarfrist 5. august