Kommunedirektøren foreslår å kutte 2,8 ordinære lærerårsverk ved Frosta skole for å spare penger. Ikke alle synes det er en god idé. Foto: colourbox

Forslag om kutt i lærerstillinger vekker reaksjoner

Kommunedirektøren foreslår å kutte 2,8 lærerårsverk ved Frosta skole for å spare penger. – Elevene kan ikke behandles som tall i et budsjett eller regnskap, skriver lærer Line Moe i et Facebook-innlegg. Hun er en av flere som reagerer på forslaget.

I forrige uke presenterte kommunedirektør Endre Skjervø sitt budsjettforslag for 2022, samt forslag til økonomiplan for perioden 2022 – 2025.

I budsjettet for etat Oppvekst og velferd vises det til den såkalte lærernormen. Lærernormen ble vedtatt innført av Stortinget i 2017 og angir en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer. Kommunedirektøren skriver at Frosta skole de tre siste skoleårene i gjennomsnitt har vært bemannet med 2,8 ordinære lærerårsverk over norm. Det foreslås derfor å nedjustere antall lærerårsverk med full virkning fra og med 2023.

Kritisk til prioriteringene

Forslaget blir ikke forbigått i stillhet. Line Moe jobber som lærer ved Frosta skole, og postet mandag et innlegg på Facebook som i skrivende stund har blitt likt av over 100 personer. Hun er kritisk til de foreslåtte prioriteringene.

– Jeg tenker på at elevene på Frosta skole er levende mennesker med individuelle behov, og med rett til et trygt og godt læringsmiljø. De kan ikke behandles som tall i et budsjett eller regnskap, skriver hun.

I budsjettforslaget blir nytt kommunehus pekt på som den største satsingen i planperioden 2022 – 2025. I sitt innlegg setter Line Moe det foreslåtte kuttet i lærerstillinger opp mot dette.

– Frostas framtid avhenger ikke av et nytt kommunehus til rundt 100 millioner. Frostas framtid avhenger av at de fine elevene våre får en god oppvekst og utdanning, slik at de kan komme tilbake til den flotte bygda vår og utvikle den videre, skriver hun.

Torsdag denne uka skal kommunedirektøren til skolen for å informere lærere og ansatte om budsjettforslaget. Frostingen følger saken og kommer tilbake med mer.

Budsjettet og økonomiplanen skal behandles av formannskapet 30. november og vedtas av kommunestyret 14. desember.

Fakta om lærernormen

Normen for lærertetthet sier at det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

I lærertetthet i ordinær undervisning er særskilt norskopplæring og spesialundervisning utelatt. Norm for lærertetthet gjelder kun offentlige skoler.

Normen ble vedtatt i 2017. Da var maksimaltallet for antall elever per lærer 16 på 1.–4. trinn og 21 på 5.–10. trinn. Normen ble skjerpet fra august 2019.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) har utviklet en egen kalkulator hvor man kan sjekke lærertettheten ved den enkelte skole: https://gsi.udir.no/registrering/kalkulatorer/gruppestorrelse2/