Viste du at man kan søke om bruksendring hvis man vil bruke hytta som permanent bosted? Foto: May-Jorunn Barlien

Flytte permanent til hytta?

Mange kommuner legger tilrette for at hytteeiere kan bli fastboende. Dette gjelder også i Levanger kommune og i Frosta kommune, forutsatt at du har søkt om bruksendring og oppfylt noen krav.

Ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, forteller at dette ikke en sak hun har hatt oppe på bordet, og henviste derfor til enhetsleder arealforvaltning, Per Anders Røstad.

Røstad bekrefter at Levanger kommune har hatt noen slike saker, men at de ikke eksplisitt har skrevet om muligheten i arealplanen. Det er likevel mulig å søke om bruksendring.

– Man må være klar over at det stilles mye strengere krav til boligen når det er et hus, enn til en hytte. Derfor kan det være vanskelig å få innvilget bruksendring. Spesielt i forhold til vann og avløp, samt standarder og krav som boliger brygges etter.

Ordfører på Frosta, Frode Revhaug, forteller at de har skrevet det inn i retningslinjene for arealplanen til Frosta kommune som ble godkjent i november 2020: Det tillates bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

– Per dags dato har Frosta kommune ikke mottatt noen søknader om bruksendring av fritidsbolig. Det kan tenkes at dette vil bli mer aktuelt når hurtigbåtprosjektet kommer i gang.

Revhaug minner om at det er en rekke tekniske forhold i tillegg til søknaden, som må oppfylles for at en eventuell bruksendring skal kunne tre i kraft.

Hyttekommuner legger til rette

Lørdag kunne Nationen fortelle historien om en familie som hadde flyttet fra Oslo til hytta i Trysil. De forteller at de fikk en kontaktperson i kommunen som hjalp dem gjennom prosessen.

Nationen skriver at flere store hyttekommuner de siste årene har lagt til rette for at hytteeirene kan bosette seg permanent. I Trysil åpent kommunen for bruksendring i 2014 og har siden da mottatt 30 søknader om bruksendring.

Kommunen med flest hytter i Norge, Ringsaker, åpnet også for bruksendring i 2014, men har mottatt færre søknader enn Trysil; ti stykker. Om årsaken til at kommunen legger til rette for at hytteeirene skal flytte til kommunen, sier ordfører i Ringsaker, Anne Gunn Kittelsrud: - Vi ønsker flere innbyggere og skattebetalere.

Bruker hytta mer

Nationen har også vært i kontakt med leder av Norges Hytteforbund, Trond Hagen. Han har inntrykk av at mange har tatt hytta i bruk som midlertidig bolig under pandemien. Hjemmekontor har gjort det lettere å bruke hytta. Mange andre drar tidligere til hytta for helgeopphold enn de gjorde før.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På spørsmål om hvor lenge man kan bo på hytta uten å melde flytting, svarer Hagen at regelen er klar: maks seks måneder. Man skal ha folkeregistrert adresse der man oppholder seg mest. Han legger imidlertid til at han aldri har hørt om noen som er blitt kastet ut fordi de har oppholdt seg for mange dager på hytta, og peker på at det også er en del nordmenn som har flere hytter, og dermed kan unngå problemet med å bo litt her og litt der.