Tove Amalie Dahlbom og Sander Vold valge begge restaurant og matfag på videregående. I dag er Tove Amalie elev på Vg1 Restaurant- og matfag ved Ole Vig, mens Sander har fagbrev som kokk. Foto: Janne Hopmo

Flest unge søker seg til yrkesfag

Restaurant- og matfag og studiespesialisering seiler opp som årets søknadsvinnere i opptaket til videregående utdanning.

Søknadsfristen til videregående utdanning gikk ut 1. mars. Søkertallene fra Trøndelag fylkeskommune viser at fordelingen mellom søkere til yrkesfag og studiespesialisering er svært lik fjorårets fordeling. Det er fortsatt litt flere elever som søker seg til yrkesfag på videregående enn studieforberedende.

- Vi er fornøyde med denne fordelingen. Vi har i mange år på rad sett at andelen som søker yrkesfag har økt, og i år er antall søkere til yrkesfag på samme nivå som i fjor. Vi vet jo at det er og blir et stort behov for fagarbeidere, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Men det er ikke snakk om de store endringene fra 2020. Søkningen til yrkesfag endret seg fra 54,37 prosent i fjor til 54,26 prosent i år. Søkere til studieforberedende økte marginalt fra 45,63 prosent til 45,74 prosent.

På yrkesfag er det restaurant og matfag som øker mest med 1 prosentpoeng. Naturbruk øker med 0,5 prosentpoeng, mens bygg og anlegg, helse og oppvekst og salg, service og reiseliv har en nedgang i antall søkere. Innen studieforberedende øker studiespesialisering mest med 1,6 prosentpoeng, mens medier og kommunikasjon har den største nedgangen.

Les også
Treretters på skolekjøkkenet

-Ser vi på arbeidslivets behov er det svært positivt med en økning både for restaurant- og matfag og for naturbruk. Vi har gjennomført rekrutteringstiltak for å få flere til å søke yrkesfag generelt og restaurant- og matfag spesielt. I tillegg har vi økt antall elevplasser innenfor naturbruk. Så håper vi senere kull også søker seg til teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk i større grad, sier fylkesdirektøren.

2677 elever søkte seg til studieforberedende skoleåret 2021/22, mens 3176 søkte på yrkesfag. Foto: Trøndelag fylkeskommune