Solfrid og Kjetil Arntzen, Arntzen Bakeri, mottok Frosta kommunes første ildsjelpris for næringslivet i fjor, 2021. Hvem går den til i år? Det er opp til deg. Foto: Janne Hopmo

Du har ennå tid til å foreslå kandidater til Næringslivets ildsjelpris

I fjor delte for første gang Frosta kommune ut to ildsjelpriser: en pris slik vi er vant til det, til en person, lag eller forening som har utmerket seg gjennom sin innsats for lokalsamfunnet, og en egen næringslivspris.

Den aller første ildsjelprisen for næringslivet ble gitt til Arntzen Bakeri, for lang virksomhet preget av høy kvalitet. Hvem går prisen til i år? Det er det Utvalg Utvikling som avgjør, ut fra forslag fra innbyggerne på Frosta.

Kommunalsjef for organisasjon og samfunn, som også er næringssjef, Ingvild Øfsti, forteller at fristen for å komme med forslag til verdige mottagere er forlenget. Den var opprinnelig satt til 10. april, men er nå flyttet til 8. mai for å gi flere frostinger anledning til å nominere sine kandidater.

Begge ildsjelprisene er på 10 000 kroner, og vinnerne får utdelt et diplom.

-Næringslivet ildsjelpris er heder for å bidra til å skape næringsutvikling, aktivitet, optimisme og arbeidsplasser på Frosta og eventuelt utenfor kommunen, med utgangspunkt i Frosta. Prisen kan tildeles en person, gruppe, organisasjon eller bedrift, sier Ingvild Øfsti.

Gå inn på frosta.kommune.no. Scroll deg helt ned til det blå felter der du finner «lenker» til høyre. Under lenker står «alle skjema». Klikk her og gå ned til «Næring, skatt og bevilling». «Ildsjelpris næringsliv» er tredje øverste.

Eller du kan bruke denne linken: https://www.frosta.kommune.no/tjenester/landbruk-miljo-og-naring/naring-og-naringsutvikling/naringsutvikling/ildsjelpris-til-naringslivet-2022.57626.aspx