– Vi i Nav ser at mange som ansetter folk litt “utenfor boksen” ofte finner en god match og blir positivt overrasket, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag. Foto: Colourbox

Akkurat nå er det hard kamp om arbeidskrafta i Trøndelag

Nav-lederen mener arbeidsgiverne bør vurdere å endre kravene de tidligere har stilt til søkerne.

Ledigheten i Trøndelag er fortsatt lav. Ved utgangen av februar er det 6 411 arbeidssøkere, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 1 976 færre arbeidssøkere nå enn for ett år siden, og størst er nedgangen av delvis ledige.

– Den lave ledigheten fører til hard kamp om arbeidskrafta. Derfor må kanskje virksomhetene vurdere å endre kravene de tidligere har stilt til jobbsøkerne, som kanskje har noe nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en. Vi i Nav ser at mange som ansetter folk litt “utenfor boksen” ofte finner en god match og blir positivt overrasket, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er spent på resultatene fra årets bedriftsundersøkelse fra Nav Trøndelag, som spør 1 260 virksomheter om hvilken kompetanse de har behov for og forventninger til tida som kommer.

- Jeg vil oppfordre og utfordre de trønderske bedriftene til å delta i bedriftsundersøkelsen. Dette gir oss en felles forståelse for situasjonen i Trøndelag, sier Aas. Svarfristen går ut 17. mars, og resultatene er klare 9. mai.

Nedgang i utlyste stillinger – men flere lyser ut sommerjobber

Det ble registrert 4 771 stillinger i februar i år, som er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 2022. Det er færre stillinger sammenlignet med i fjor i de fleste yrkesgrupper, med unntak av barne- og ungdomsarbeid, meglere og konsulenter, samt i gruppen hvor det ikke er spesifisert yrkesbakgrunn.

I januar ble det lyst ut 902 feriejobber i Trøndelag, en liten økning fra januar 2021. 500 av stillingene er innenfor helse, pleie og omsorg, mens 102 er innenfor butikk og salgsarbeid. Innenfor sistnevnte er det en betydelig økning sammenliknet med samme måned i fjor.

– Nettstedet arbeidsplassen.no har nå fått nye og enkle løsninger, både for arbeidsgivere og jobbsøkere. Blant annet har du nå muligheter for å sende raske søknader, melde behov for å få tak i folk kjapt, og enkelt lage et jobbtreff for å møte nye medarbeidere, forteller Aas.

I utgangen av februar er det vel 8 000 ledige sommerjobber her til lands, 756 av dem i Trøndelag, ifølge arbeidsplassen.no.

Høyest ledighet blant unge menn

I utgangen av februar er 1 103 arbeidstakere permitterte, noe som tilsvarer 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Flest permitterte finner vi i yrkesgruppen industriarbeid (450) og bygg og anlegg (189). Frøya, Hitra og Nærøysund er kommunene med høyest andel permitterte av arbeidsstyrken.

Med unntak av helt ledige menn under 20 år, er det nedgang i helt og delvis ledige i alle aldergrupper. Andelen helt ledige er størst blant menn i alderen 20-24 år, og lavest for kvinner i den yngste og den eldste aldersgruppen.